KWALITEIT EN VOORWAARDEN

KWALITEIT
Bij Vitaalbrein wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en
professionaliteit. Periodiek wordt deelgenomen aan congressen, symposia, bijscholingsdagen, workshops, webinars en intervisie.
Dick van Kooten is voorzitter van de Sectie Neurofeedback NIP.

PRIVACY EN KLACHTEN
Vitaalbrein gaat zorgvuldig en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met gegevens.
NAW-gegevens worden gescheiden opgeslagen. Zorginhoudelijke
gegevens worden alleen door de behandelaar geraadpleegd.
Zonder toestemming wordt niets gedeeld.
Facturen worden in beginsel per post verstuurd.
Klachten proberen we natuurlijk te voorkomen. Als dat onverhoopt niet lukt, proberen we ze in onderling overleg op te lossen, overeenkomstig onze Algemene Leveringsvoorwaarden (die vindt u hier).
Vanzelfsprekend handelen we volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.