HOE WIJ WERKEN

Wie voor Vitaalbrein kiest, kiest voor zorgvuldige intake, persoonsgerichte behandeling, wetenschappelijk bewezen (innovatieve) methoden en technieken, betrokken psychologen, optimale bescherming van persoonlijke gegevens en een relatief korte wachtlijst. Wie voor Vitaalbrein kiest, kiest ook voor zelf betalen en eventueel achteraf declareren. Als je de zekerheid wilt dat een behandeling (deels) wordt vergoed, moet je dat zelf bij jouw zorgverzekering nagaan.

Een behandeltraject bij Vitaalbrein begint met intake onderzoek, waarbij we klachten, problemen, persoonlijke omstandigheden en voorgeschiedenis zo goed als mogelijk in kaart brengen. Met behulp van een vragenlijst die je thuis kunt invullen en een gesprek daarover. Daarna meerdere tests. In beginsel vergt het intake onderzoek bij ons 2 sessies. Omdat wij vinden dat je een probleem pas echt kunt oplossen als je voldoende van de mogelijke oorzaak weet. Zo nodig maken we een extra afspraak voor metingen aan het brein (EEG). Op de resultaten van het onderzoek passen we het ‘vier-ogen-principe’ toe, waarbij twee psychologen (behandelaar en regiebehandelaar) hun visie geven en conclusies trekken. Hiervan maken we een schriftelijk verslag, dat we in een vervolgsessie kunnen bespreken, met behandelplan en kostenplaatje. Waarmee een behandeling, kort na intake, kan beginnen. Voor de kosten ontvang je na intake en aan het eind van een behandelmaand de factuur, die binnen twee weken betaald moet zijn.

Vitaalbrein heeft zich gespecialiseerd in ADHD, ADD, stress, traumatische gebeurtenissen  en (andere) zaken waardoor men is vastgelopen – in werk, opleiding en/of relatie. We gaan in beginsel oplossingsgericht te werk, maar proberen samen ook oorzaken na te gaan en zoveel mogelijk aan te pakken. Als een behandeling is afgerond, hebben we mogelijkheden voor periodieke afspraken over langere tijd. Bijvoorbeeld als coaching bij nieuw gedrag, of om terugval te voorkomen.

Vitaalbrein biedt in beginsel eerstelijns zorg, kortdurende basis gezondheidszorg. Maar ook coaching van ondernemers en managers. En langduriger begeleidingstrajecten om onnodig ziekteverzuim te voorkomen.

Basis geestelijke gezondheidszorg is bedoeld voor “het beter hanteerbaar maken, leren leven met, of doen verdwijnen van klachten en problemen”. Voor een geslaagde behandeling is het dus niet nodig dat men “volledig genezen is”. 

Vitaalbrein heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Een verzekeraar kan u (financiële) zorgen uit handen nemen, maar zorgt bij ons voor extra administratie. De tijd en energie die dat kost, besteden wij liever aan een optimale behandeling. Bij Vitaalbrein betaalt u de kosten van onderzoek en behandeling in beginsel dan ook zelf. Als u kosten bij uw zorgverzekering wilt declareren, heeft u voor de Basis GGZ een verwijsbrief van de huisarts nodig. Met een verwijsbrief van de bedrijfsarts wordt een behandeling voor werk-gerelateerde klachten meestal door uw werkgever vergoed (die daarvoor verzekerd is). Voor vergoeding door de aanvullende zorgverzekering is meestal geen verwijsbrief nodig.