HOE WIJ WERKEN

Wie voor Vitaalbrein kiest, kiest voor zorgvuldige intake, maatwerk behandeling, bewezen innovatieve methoden en technieken, betrokken psycholoog en bescherming van privacy.

Een behandeltraject bij Vitaalbrein begint met de intake, waarbij we klachten, problemen, persoonlijke omstandigheden en voorgeschiedenis zo goed als mogelijk in kaart brengen.
Zoals gebruikelijk met vragenlijsten, psychologische testen en een (goed) gesprek. Maar zo nodig ook met metingen aan het brein. Daarvan maken we een verslag en daarop passen we het ‘vier-ogen-principe’ toe, waarbij twee psychologen hun visie geven. Vervolgens worden de resultaten van het intake onderzoek, het behandelplan en het kostenplaatje met de cliënt besproken. Als die daarmee akkoord gaat, kan de behandeling beginnen.

Vitaalbrein biedt eerstelijns psychische zorg – generalistische basis ggz, kortdurende behandelingen voor niet al te ingewikkelde psychische klachten en problemen. Daarbij gaan we in beginsel oplossingsgericht te werk.

Generalistische basis GGZ is bedoeld voor het beter hanteerbaar maken, leren leven met, of doen verdwijnen van klachten en problemen. Het is (dus) niet niet per definitie de bedoeling, dat men volledig ‘genezen’ is. 
Neem als voorbeeld tinnitus, een piep in het oor. Vaak ontstaan door te hard geluid, of tijdens een heftige psychologische gebeurtenis, Zo’n piep maakt het leven voor sommige mensen ondragelijk. Psychologische behandeling met Neurofeedback doet de piep vrijwel nooit (geheel) verdwijnen, maar je kunt er wel beter mee leren leven.

Naast kortdurende psychische zorg bieden we ook langere behandeltrajecten. Als  Overige Psychische Zorg, voor de aanpak van problemen met innovatieve methoden en technieken, die door zorgverzekeraars nog niet (of slechts ten dele) worden vergoed.

Voor generalistische basis ggz heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Met een restitutie polis heeft u dan recht op 10 tot 12 sessies bij Vitaalbrein en met een natura polis op ongeveer de helft. De eerstelijns psychische zorg voor jongeren wordt niet door de zorgverzekering vergoed, maar door de gemeente. De aanvullende zorgverzekering kan bij jongeren wel een vergoeding bieden voor behandelingen die door de basis zorgverzekering niet worden vergoed.

Als contractvrije psycholoog heeft Vitaalbrein geen contracten met zorgverzekeraars en ook niet met gemeenten. Indien een behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, en u deze wil declareren, kunt u dat zelf doen bij de basis- en/of aanvullende zorgverzekering. Als ouder kunt u voor uw kind bij uw gemeente een pgb aanvragen.

Als u bij uw ziektekostenverzekeraar een declaratie indient voor basis ggz, wordt die betaald als de behandeling is afgesloten. Wij sturen echter maandelijks facturen, met het verzoek die binnen 14 dagen te betalen. Als dat echter niet mogelijk blijkt te zijn, gaan we natuurlijk proberen om daarvoor een oplossing te vinden.