HOE WIJ WERKEN

Wie voor Vitaalbrein kiest, kiest voor zorgvuldige intake, maatwerk behandeling, wetenschappelijk bewezen (innovatieve) methoden en technieken, betrokken psychologen, optimale bescherming van persoonlijke gegevens en een relatief korte wachtlijst.

Een behandeltraject bij Vitaalbrein begint met intake onderzoek, waarbij we klachten, problemen, persoonlijke omstandigheden en voorgeschiedenis zo goed als mogelijk in kaart brengen. Met behulp van een vragenlijst die u thuis kunt invullen. Na het gesprek hierover doet u verschillende tests. In beginsel vergt het intake onderzoek 2 sessies. Zo nodig maken we een extra afspraak voor metingen aan uw brein (EEG). Op het onderzoek passen we het ‘vier-ogen-principe’ toe, waarbij twee psychologen (behandelaar en regiebehandelaar) hun visie geven en conclusies trekken. Het schriftelijk verslag hiervan bespreken we, met het behandelplan en kostenplaatje, in een vervolgsessie. Meestal kan de behandeling hierdoor kort na het intake onderzoek al beginnen.

Vitaalbrein heeft zich gespecialiseerd in ADHD, ADD, stress en (andere) zaken waardoor men is vastgelopen – in werk, opleiding en/of relatie. We gaan in beginsel oplossingsgericht te werk, maar proberen samen ook oorzaken na te gaan. Als de behandeling is afgerond, zijn er mogelijkheden voor periodieke vervolgafspraken over langere tijd. Bijvoorbeeld om terugval te voorkomen, of als u coaching wilt – zoals bij verandering van werk.

Vitaalbrein biedt eerstelijns zorg, kortdurende basis gezondheidszorg. Maar ook langduriger begeleidingstrajecten – bijvoorbeeld voor professionals en managers, die zijn vastgelopen, of vastlopen willen voorkomen.

Basis geestelijke gezondheidszorg is bedoeld voor “het beter hanteerbaar maken, leren leven met, of doen verdwijnen van klachten en problemen”. Het is dus niet nodig dat men na behandeling “volledig genezen is”. Neem als voorbeeld tinnitus, een ‘piep’ in het oor. Eén op de tien heeft er last van. Kan zijn ontstaan door: te hard geluid, een val, ziekte of stress (zoals na een heftige psychologische gebeurtenis). De ‘piep’ kan ook een ander soort geluid zijn en maakt het leven voor sommige mensen letterlijk ondragelijk. Alleen bij ontstaan door stress kan tinnitus door behandeling met Neurofeedback minder intens worden. Maar Cognitieve Gedragstherapie kan er wel voor zorgen dat je beter met tinnitus kan leven.

Naast kortdurende psychische zorg bieden we ook langere behandeltrajecten, bijvoorbeeld bij AD(H)D. Met EEG Neurofeedback blijkt dan een grote mate van ‘klachtenvrij’ en zelfs volledige genezing mogelijk. Een aanpak die door zorgverzekeraars nog niet (of slechts ten dele) wordt vergoed. Soms zijn werkgevers echter bereid om (ook) een deel van de kosten voor hun rekening te nemen.

Bij Vitaalbrein betaalt u de kosten van onderzoek en behandeling in beginsel zelf. Als u kosten bij uw zorgverzekering wilt declareren, heeft u voor de Basis GGZ een verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor vergoeding door de aanvullende zorgverzekering is meestal geen verwijsbrief nodig. Met een restitutie polis krijgt u voor Basis GGZ in het algemeen van maximaal 12 sessies ongeveer 70% vergoed. Uw eigen bijdrage aan een sessie is dan € 28,-. Omdat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben, zult u vergoedingen zelf moeten regelen.

Basis psychische zorg voor jongeren tot 18 jaar wordt door de gemeente bij gecontracteerde zorgaanbieders vergoed. Omdat Vitaalbrein geen contracten heeft met gemeente of regio, is behandeling van jongeren bij ons alleen mogelijk als men deze zelf betaalt, of door ouders/verzorgers laat betalen. Vergoeding door de aanvullende zorgverzekering is (deels) mogelijk. 

Na intake en aan het eind van een behandelmaand ontvangt u direct van ons een factuur. Wij stellen het erg op prijs als die binnen twee weken wordt betaald.