JEUGDZORG

Vitaalbrein behandelt jongeren vanaf 10 jaar. Tot 18 jaar wordt psychologische zorg voor jongeren niet betaald door de basis ziektekosten-verzekering, maar is het een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit staat in de Jeugdwet en heet jeugd-GGZ. De gemeente, of de regio waarvan de gemeente deel uitmaakt, sluit hiervoor contracten met zorgverleners, waarna de zorg in natura wordt geleverd. Vitaalbrein is een contractvrije psycholoog en heeft geen contracten met zorgverzekeraars en ook niet met gemeenten.

Vaak kan een deel van de psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar wel bij de aanvullende zorgverzekering worden gedeclareerd.

Als u als jongere, of als ouder van een kind, geen zorg in natura wil, bijvoorbeeld omdat u zorg van Vitaalbrein wilt, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. In dat geval wordt de zorg door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan Vitaalbrein betaald.
De belangrijkste voorwaarden voor een pgb zijn:

Aanvraag pgb voor behandeling bij ADHD of ADD

Als uw kind gediagnosticeerd is met ADD en een eerdere behandeling geen (of weinig) effect heeft gehad, zou de reden kunnen zijn, dat u psychologische zorg met EEG Neurofeedback wilt, omdat wetenschappelijk onderzoek de positieve effecten hiervan heeft aangetoond, en dat deze zorg door Vitaalbrein wordt geleverd. Uw keuze voor Vitaalbrein is dan gebaseerd op het feit dat drs. D.R. van Kooten van Vitaalbrein als enige psycholoog in de omgeving is geschoold in Neurofeedback, daarmee bij ADHD ruime ervaring heeft, en internationaal is geregistreerd als Neurofeedbacktherapeut bij de BCIA. De registratie Neurofeedbacktherapeut (BCN) bij de BCIA is een internationaal kwaliteitskeurmerk.
www.bcia.org

Aanvraag pgb voor behandeling bij ADHD of ADD

De behoefte aan psychische zorg neemt toe en de wachttijden voor psychologische hulpverlening zijn lang. Naar verwachting zal door Corona een nog groter beroep op psychologen worden gedaan. Indien u voor een ander psychisch probleem dan ADHD of ADD hulp van Vitaalbrein wil, zou u als argument kunnen aanvoeren, dat Vitaalbrein een kortere wachttijd heeft.

De psychologen van Vitaalbrein hebben ervaring met het behandelen van jongeren en zijn voor Jeugdzorg geregistreerd bij SKJ.