JEUGDZORG

Volgens de Jeugdwet is de Gemeente verantwoordelijk voor Jeugd GGZ, psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar, en wordt die door de Gemeente betaald. Kleinere gemeenten werken vaak samen. In het Gooi hebben in de regio samenwerkende gemeenten hiervoor contracten met zorgverleners afgesloten, waarna de zorg in natura wordt geleverd.
Helaas is de behoefte aan Jeugdzorg de laatste jaren zeer sterk gegroeid, terwijl het aanbod van behandelaren is afgenomen. In het Gooi hebben gemeenten te weinig geld voor Jeugdzorg en hebben psychologenpraktijken voor kinderen en jeugd lange wachttijden.

Vitaalbrein heeft ervaring met jeugd en jongeren, en behandelt hen vanaf ongeveer 12 jaar. Als contractvrije psychologenpraktijk heeft Vitaalbrein echter geen contract met gemeente of zorgverzekeraars. Omdat we voor Jeugdzorg zijn geregistreerd bij SKJ, kan veelal een deel van de psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar bij de aanvullende zorgverzekering worden gedeclareerd.