JEUGDZORG

De behoefte aan Jeugdzorg is de laatste jaren sterk gegroeid, terwijl het aanbod van behandelaren is afgenomen. De gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor Jeugd GGZ, psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar. In het Gooi hebben in de regio samenwerkende  gemeenten hiervoor contracten met zorgverleners, waarna de zorg in natura wordt geleverd. Helaas is er ook in het Gooi een tekort aan geld voor Jeugdzorg en hebben veel psychologenpraktijken voor kinderen en jeugd lange wachttijden.

Als contractvrije psycholoog heeft Vitaalbrein geen contracten met zorgverzekeraars, en ook niet met regio of gemeenten. Wij behandelen echter wel jongeren (vanaf eind basisschool) en zijn voor Jeugdzorg geregistreerd bij SKJ. Vaak kan een deel van de psychologische zorg voor jongeren tot 18 jaar bij de aanvullende zorgverzekering worden gedeclareerd.