COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarbij je leert om situaties anders te zien en er anders mee om te gaan. Uitgangspunt is, dat problemen in sterke mate worden beïnvloed en in stand worden gehouden door de gedachten van de cliënt over gevoelens en gedrag.

CGT is een vorm van gesprekstherapie, met veel oefeningen en opdrachten. Zodat je het denken, de gevoelens en het gedrag – waar je last van hebt, anders kunt gaat zien, en anders kunt gaat doen. Omdat het niet de gebeurtenissen zijn, die voor gevoel en gedrag zorgen, maar de wijze waarop en de mate waarin jij gebeurtenissen ervaart. Door je hier bewust van te zijn en mee te oefenen, zijn ander gevoel en ander gedrag mogelijk.

Cognitieve Gedragstherapie is momenteel de meest gebruikte methode in de psychotherapie. Dat is niet altijd zo geweest. Tot diep in de vorige eeuw was psychoanalyse het belangrijkst.
Behandeling met psychoanalyse is echter erg intensief en langdurig, veelal dagelijkse sessies gedurende meer dan een jaar.

Behandeling met Cognitieve Gedragstherapie kan in 12 sessies, met een frequentie van één afspraak per week, of per één keer per veertien dagen. Cognitieve therapie leidt tot inzicht, maar inzicht leidt niet vanzelf tot verandering. Voor verandering is bewust oefenen met ander gedrag nodig. Daarom moet je gegeven huiswerkopdrachten echt uitvoeren. 

Hoewel Cognitieve Gedragstherapie veel wordt toegepast, is het bij Vitaalbrein meestal slechts een onderdeel van de behandeling.

cognitieve-gedragstherapie-Vitaalbrein-Psychologie-Neuroregulatie