REGIE BEHANDELAAR

Inge Bok is zowel als zowel kinder- en jeugdpsycholoog als arbeids- en organisatiepsycholoog afgestudeerd (aan de Vrije Universiteit te Amsterdam). Tijdens de studie was zij werkzaam als oppas en werkte ze als vrijwilliger met kinderen met een meervoudige beperking. Na het afstuderen is zij gaan werken bij een psychologenpraktijk en heeft ze gewerkt aan een project (uitmondend in een proefschrift) gericht op verbeteren van de kwaliteit van werk binnen de sociale werkvoorziening. In de jaren erna heeft ze op verschillende werkplekken gewerkt, waaronder bij een justitiële jeugdinrichting, het voortgezet speciaal onderwijs (voor jongeren met forse psychiatrische en gedragsproblemen), een orthopsychiatrische behandelsetting, een sociale werkvoorziening, een ziekenhuis en binnen de basis- en specialistische GGZ.
Ze heeft ervaring met veel verschillende doelgroepen, variërend van jong tot oud en verschillende problematieken, waaronder vaak een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Ze is gewend om samen te werken met verschillende disciplines. Zij heeft jarenlange ervaring met diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en hun systemen (zoals ouders, verzorgers, begeleiders, leerkrachten en dergelijke).

Inge Bok ziet het als taak om de ander te helpen om erachter te komen hoe de persoon (verder) tot ontwikkeling en ontplooiing kan komen en wat er nodig is voor die persoon om zich gelukkiger en prettiger te voelen. Het zal duidelijk zijn dat dit een niet eenvoudige zoektocht is maar die wel vaak leidt tot meer zicht op perspectief voor de ander.

Inge is al jaren actief binnen de beroepsvereniging (het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen) en de laatste jaren is zij voorzitter van de sectie seksualiteit en diversiteit.

Inge Bok is geregistreerd als GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en als post master bij het SKJ.

Inge-Bok-regie-behandelaar-Vitaalbrein-Psychologie-Neuroregulatie