KOSTEN EN VERGOEDINGEN

consulttarieven
Oriënterend gesprek
(tot 10 minuten)
€ 0,-
Oriënterend gesprek
(10 – 50 minuten)
€ 95,-
Intake deel 1
(60 minuten)
€ 95,-
Intake deel 2
(60 minuten)
€ 95,-
EEG hersenscan met analyse€ 200,-
Behandelconsult
(60 minuten)
€ 95,-
Consult beeldbellen
(50 minuten)
€ 95,-
Telefonisch consult
(20 minuten)
€ 35,-
E-mail consult
(20 minuten)
€ 35,-
Ouder contact over kind
(20 minuten)
€ 35,-
Psychologische coachingop aanvraag
Zelfbetaler basiszorg€ 95,-
Psychologisch testen buiten intakeop aanvraag

Bij niet-medisch gerichte activiteiten wordt 21% BTW in rekening gebracht.

VERGOEDINGEN VANAF 18 JAAR

Vergoeding is mogelijk met een verwijsbrief van de huisarts en een DSM-5 code voor generalistische basis GGZ. Het betreft dan maximaal 12 consulten (intake en behandeling). Bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder (zoals Vitaalbrein) wordt maximaal 80% vergoed. Als de hierdoor benodigde eigen bijdrage behandeling bij Vitaalbrein onmogelijk maakt, is korting op het standaard tarief mogelijk, waardoor behandeling vrijwel volledig door de basis zorgverzekering kan worden vergoed.

Een behandeling kan ook worden gedeclareerd bij de aanvullende zorgverzekering. Daar heeft men in feite een budget per jaar en een budget per sessie. Verder is er geen eigen risico. Vergoeding door de aanvullende verzekering kan doorgaans zonder verwijsbrief en zonder DSM-5 diagnose. Een behandeling kan ook aftrekpost bij belastingaangifte zijn. Soms zijn Gemeente of UWV bereid om kosten voor hun rekening te nemen. Een werkgever kan alle kosten in beginsel vergoeden en een zzp-er kan kosten als bedrijfskosten verrekenen. Dan moet wel 21% BTW worden bijgeteld.

VERGOEDINGEN TOT 18 JAAR

Voor kinderen en jongeren is de gemeente waarin men woont verantwoordelijk voor het vergoeden van behandeling tot 18 jaar. In Het Gooi is dit regionaal geregeld en heeft een deel van de kinder- en jeugdpsychologen daarvoor contracten met gemeente en/of regio afgesloten. Vitaalbrein heeft, als contractvrije psycholoog, geen contracten met regio of gemeente.

Vitaalbrein behandelt wel kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dan dient men de behandeling zelf te betalen, of bij deels bij de aanvullend zorgverzekering te declareren.

VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING​

In 2022 is vanuit de aanvullende verzekering vergoeding mogelijk bij:
Aevitae, Ander Zorg, CZ, De Friesland, Holland Zorg, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, PZP, Salland, UMC, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis, Zekur, Zorg Direct.

In de verzekeringspolis staat de totale vergoeding per jaar en de vergoeding per consult. Alsmede de daarbij geldende voorwaarden. Voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is doorgaans geen verwijsbrief nodig en ook geen DSM-5 diagnose.

VERHINDERING EN NO-SHOW

Verhindering dient minimaal 24 uur tevoren te worden doorgegeven, omdat anders kosten in rekening worden gebracht. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een afspraak wordt vergeten. Uw psycholoog heeft echter tijd gereserveerd, waar bij wegblijven geen inkomsten tegenover staan. Bij te laat afzeggen, of niet op een afspraak komen (no-show), zal daarom meestal (een deel van) het tarief voor een sessie in rekening worden gebracht. Helaas ook als verhindering door Corona komt. Deze kosten worden door een verzekering niet vergoed.