KOSTEN EN VERGOEDINGEN

consulttarieven
Oriënterend gesprek (tot 10 minuten) € 0,-
Oriënterend gesprek (10 – 50 minuten) € 93,-
Intake (60 minuten) € 93,-
Volledige intake € 385,-
Consult face-to-face (60 minuten) € 93,-
Dubbel consult (120 minuten) € 186,-
Consult beeldbellen (50 minuten) € 93,-
Telefonisch consult (per 20 minuten) € 35,-
E-mail consult (per 20 minuten) € 35,-
Ouder contact over kind (per 20 minuten) € 35,-
Coaching € 93,-
Zelfbetaler € 93,-
Psychologisch testen buiten intake op aanvraag

Bij niet-medisch gerichte activiteiten moet 21% BTW in rekening worden gebracht. Doorgaans betreft dit bedrijfsgebonden activiteiten, alsmede een oriënterend gesprek.

VERGOEDINGEN VANAF 18 JAAR

met een verwijsbrief van de huisarts en erkende diagnose heeft iedere Nederlander vanaf 18 jaar recht op eerstelijns psychologische zorg (generalistische basis GGZ). Het gaat hierbij om 12 maximaal consulten, die worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. De vergoeding kan worden verkregen nadat de behandeling is afgerond. De behandeling, of een verlenging van de eerstelijnszorg, kan ook worden vergoed door de aanvullende zorgverzekering.
Een behandeling kan ook aftrekpost bij belastingaangifte zijn. Soms zijn Gemeente of UWV bereid om kosten voor hun rekening te nemen. Een werkgever kan alle kosten in beginsel aan een medewerker vergoeden en een zzp-er kan alle kosten eveneens als bedrijfskosten verrekenen. In die gevallen wordt 21% BTW bijgeteld.

VERGOEDINGEN TOT 18 JAAR

voor kinderen en jongeren is de gemeente waarin men woont verantwoordelijk voor het vergoeden van behandeling tot 18 jaar. In Het Gooi is dit regionaal geregeld en heeft een deel van de kinder- en jeugdpsychologen daarvoor contracten met gemeente en/of regio afgesloten. Vitaalbrein heeft, als contractvrije psycholoog, geen contracten met regio of gemeente afgesloten. Indien ouders behandeling bij Vitaalbrein willen, met vergoeding door de gemeente, dienen ze dit zelf te regelen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een pgb.

Behandeling van jongeren tot 18 jaar kan (deels) worden vergoed vanuit de aanvullende zorg verzekering.

VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING​

voor Vitaalbrein in 2021 mogelijk bij:
CZ, De Friesland, IZA, IZZ, Menzis, National Academic, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, Politie Zorgpolis CZ, Promovendum, UMC, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis.

Het specifieke soort verzekering is bepalend voor de totale vergoeding per jaar en de vergoeding per sessie (dat staat op uw polis).

VERHINDERING EN NO-SHOW

Een verhindering dient minimaal 24 uur tevoren te worden doorgegeven.
Bij te laat afzeggen of niet op een afspraak komen (no-show) worden de kosten van een sessie in rekening gebracht. Deze kosten worden door een verzekeraar niet vergoed.