KOSTEN EN VERGOEDINGEN

KOSTEN

Het tarief voor een consult (60 minuten) bedraagt € 95,-.
Bij coaching en bedrijfsgerichte activiteiten kan een hoger tarief gelden.
Bij niet-gezondheidszorg gerichte activiteiten wordt 21% BTW in rekening gebracht.

VERGOEDINGEN VANAF 18 JAAR

Vergoeding is mogelijk met een verwijsbrief van de huisarts en een DSM-5 code voor generalistische basis GGZ. Het betreft dan maximaal 12 consulten (intake en behandeling). Bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder (zoals Vitaalbrein) wordt vaak 70 % vergoed. Als de resterende eigen bijdrage behandeling bij Vitaalbrein onmogelijk maakt, en u dat wel graag wilt, is in een beperkt aantal gevallen korting op het standaard tarief mogelijk, waardoor behandeling vrijwel volledig door de basis zorgverzekering kan worden vergoed.

Een behandeling kan ook worden gedeclareerd bij de aanvullende zorgverzekering. Bij de aanvullende zorgverzekering heb je in feite een budget per jaar en een budget per sessie. Verder geldt geen verplicht eigen risico. Vergoeding door de aanvullende verzekering kan doorgaans zonder verwijsbrief en zonder DSM-5 diagnose. Behandeling bij Vitaalbrein kan aftrekpost bij belastingaangifte zijn. Soms zijn Gemeente of UWV bereid om kosten voor hun rekening te nemen.

Een werkgever kan alle kosten in beginsel vergoeden. Ondernemers (waaronder ook zzp-er) kunnen alle kosten voor een traject bij Vitaalbrein als bedrijfskosten verrekenen. Dan moet wel 21% BTW worden bijgeteld.

VERGOEDINGEN TOT 18 JAAR

Voor kinderen en jongeren is de gemeente waarin men woont verantwoordelijk voor de betaling van behandeling tot 18 jaar. In Het Gooi is dit regionaal geregeld en heeft een deel van de kinder- en jeugdpsychologen daarvoor contracten met gemeente en regio afgesloten. Vitaalbrein heeft, als contractvrije psycholoog, geen contracten met regio of gemeente. We behandelen wel jongeren vanaf 12 jaar. Dan dient men de behandeling zelf te betalen, of deels bij de aanvullend zorgverzekering te declareren.

VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING

In 2022 is vanuit de aanvullende verzekering vergoeding mogelijk bij:
Aevitae, Ander Zorg, CZ, De Friesland, Holland Zorg, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, PZP, Salland, UMC, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis, Zekur, Zorg Direct.

In de verzekeringspolis staat de totale vergoeding per jaar en de vergoeding per consult. Alsmede de daarbij geldende voorwaarden. Voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is doorgaans geen verwijsbrief nodig en ook geen DSM-5 diagnose.

VERHINDERING EN NO-SHOW

Verhindering dient minimaal 24 uur tevoren te worden doorgegeven, omdat anders kosten in rekening worden gebracht. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een afspraak wordt vergeten. Uw psycholoog heeft echter tijd gereserveerd, waar bij wegblijven geen inkomsten tegenover staan. Bij te laat afzeggen, of niet op een afspraak komen (no-show), zal daarom meestal (een deel van) het tarief voor een sessie in rekening worden gebracht. Helaas ook als verhindering op het laatste moment door Corona komt. Kosten van niet komen of te laat afzeggen worden door een verzekering niet vergoed.