KOSTEN EN VERGOEDINGEN

EERSTELIJNS PSYCHISCHE ZORG

Eerstelijns of generalistische basis GGZ betreft relatief kortdurende behandelingen. Als je de kosten voor eigen rekening neemt, kan een behandeling vertrouwelijk plaatsvinden. Vanzelfsprekend is dan geen verwijsbrief nodig.
Kosten voor intake zijn € 190,-  Kosten eventuele aanvullende intake (met EEG) zijn € 200,-Het tarief voor een consult (60 minuten) is € 95,- 

BASIS GZ

Basis GGZ is alleen met verwijsbrief van de huisarts en een erkende diagnose mogelijk. De intake omvat doorgaans 2 sessies/consulten. In het algemeen worden maximaal 12 consulten per jaar vergoed.
Het tarief voor een consult (60 minuten) bedraagt € 95,-. Kosten betaal je zelf aan Vitaalbrein en declareer je desgewenst bij de basis zorgverzekering. Zorgverzekeraars bepalen echter zelf het percentage dat wordt vergoed en in de praktijk blijken hierin grote verschillen te bestaan. Bij een restitutieverzekering wordt de factuur van een niet gecontracteerde zorgaanbieder – zoals Vitaalbrein – vaak voor ongeveer de helft vergoed. Als je echter zeker van vergoeding wilt zijn, kun je dat het beste vooraf bij de zorgverzekering nagaan.

TOT 18 JAAR

Voor kinderen en jongeren is de gemeente waarin men woont verantwoordelijk voor de betaling van behandeling tot 18 jaar. In Het Gooi is dit regionaal geregeld en heeft een deel van de kinder- en jeugdpsychologen daarvoor contracten met gemeente en regio afgesloten. Vitaalbrein heeft, als contractvrije psycholoog, geen contracten met regio of gemeente. Bij Vitaalbrein zijn beperkte mogelijkheden voor behandeling van jongeren vanaf ongeveer 12 jaar. Dan dient men de behandeling echter zelf te betalen, of deels bij de aanvullend zorgverzekering te declareren.

AANVULLENDE ZORGVERZEKERING

In 2023 is vanuit aanvullende verzekering vergoeding mogelijk bij:
Aevitae, Ander Zorg, Care4Life, CZ, De Friesland, Holland Zorg, IZA, IZZ, Menzis, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PZP, Salland, Stad Holland, UMC, United Consumers, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis, Zekur.

Vaak valt dit onder ‘alternatieve zorg’. Vitaalbrein is hiervoor aangesloten bij de vakvereniging NFG en de koepelorganisatie RBCZ. In de verzekeringspolis staat de totale vergoeding per jaar en de vergoeding per consult. Alsmede de daarbij geldende voorwaarden. Voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is doorgaans geen verwijsbrief nodig en ook geen DSM-5 diagnose.

VERHINDERING EN NO-SHOW

Verhindering dient minimaal 24 uur tevoren te worden doorgegeven, omdat anders kosten in rekening worden gebracht. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat een afspraak wordt vergeten. Uw psycholoog heeft echter tijd gereserveerd, waar bij wegblijven geen inkomsten tegenover staan. Bij te laat afzeggen, of niet op een afspraak komen (no-show), zal daarom meestal (een deel van) het tarief voor een sessie in rekening worden gebracht. Kosten van niet komen of te laat afzeggen worden door een verzekering niet vergoed.

ARBEID EN GEZONDHEID

Werk-gerelateerde psychische klachten worden in beginsel niet door de basis zorgverzekering vergoed. Een werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet echter verplicht er voor te zorgen dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. En bij ziekte van een werknemer is begeleiding door een ARBO dienst of bedrijfsarts verplicht. Een werkgever moet er voor zorgen dat een zieke werknemer toegang tot een bedrijfsarts heeft. De bedrijfsarts kan voor onderzoek, behandeling en begeleiding doorverwijzen naar deskundigen, zoals de psycholoog Arbeid en Gezondheid van Vitaalbrein. Een verstandige werkgever zal de kosten hiervan dan voor zijn of haar rekening nemen, ook als die (niet geheel) door de ARBO dienst worden vergoed. Want de kosten van onnodig verzuim kunnen hoog oplopen. Bij ziekte moet de werkgever namelijk (tot maximaal 2 jaar) minimaal 70% van het loon doorbetalen. Voor verplichte loondoorbetaling kan de werkgever een ziekteverzuim-verzekering afsluiten. Maar daarbij gelden altijd ‘wachtdagen’, die door de verzekering niet worden vergoed. Een werkgever is dus gebaat bij doeltreffend onderzoek, behandeling en begeleiding.

Kosten voor intake zijn € 190,- 
Kosten eventuele aanvullende intake (met EEG) zijn € 200,-
Het tarief voor een consult (60 minuten) is € 95,-  (ex BTW).
Executive coaching  € 125,- per uur (ex BTW).