KOSTEN EN
VERGOEDINGEN

INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE ZORG
Tijdens een individueel consult kunnen meerdere vormen van behandeling worden gecombineerd, zoals Cognitieve Gedragstherapie, HVR en EEG Neurofeedback.
Bij kortdurende behandeling wordt geen EEG of EEG Neurofeedback toegepast.
Voor de periode tussen twee sessies krijgt men meestal één of meerdere huiswerkopdrachten.

Consultsduur: 55 minuten
Kosten individueel psychologisch consult:  € 93,-

Het intake onderzoek omvat:

 • Anamnese
 • 21 kanaal EEG
 • Evoked Potentials
 • QEEG
 • Neuropsychologische test
 • psychisch profiel
 • persoonlijkheidsprofiel, klachtgerichte screening (bijvoorbeeld ADHD of ADD)
 • schriftelijke rapportage met mondelinge toelichting en advies

Onderzoekduur:  4 uur
Totale kosten intake:  € 385,- 
Dit kan bij een aanvullende verzekering niet worden gedeclareerd.

Bij kortdurende behandeling duurt de intake 55 minuten,
waarvoor € 93,- in rekening wordt gebracht.

RELATIETHERAPIE
Bij relatietherapie wordt het stel gezien als twee individuen die samen een systeem vormen, in wisselwerking tot hun omgeving (waaronder eventuele kinderen). Om de behandeling voldoende kans van slagen te geven, moet rekening worden gehouden met het doen van ‘huiswerk’.

Consultsduur: 110 minuten
Relatiegericht consult: € 250,- per stel

Het intake onderzoek omvat:

 • individuele anamnese
 • individueel psychisch profiel
 • individueel persoonlijkheidsprofiel
 • profiel van de relatie
 • schriftelijke rapportage met mondelinge toelichting en advies

Onderzoekduur:  2 x 2 uur
Totale kosten intake per stel:  € 400,-

ARBEID EN GEZONDHEID
Tijdens een consult Arbeid en Gezondheid worden doorgaans meerdere vormen van behandeling gecombineerd, zoals Cognitieve Gedragstherapie, HVR en EEG Neurofeedback. Daarnaast wordt aandacht besteed aan werkgerichte zaken, contacten met het werk en contact met de bedrijfsarts.
In het begin van behandeling worden dubbele sessies aanbevolen.

Consultsduur: 55 of 110 minuten.
Kosten consult Arbeid en Gezondheid: 
enkelvoudig  € 93,-
dubbel:  € 185,-

Het intake onderzoek omvat:

 • anamnese
 • 21 kanaal EEG
 • Evoked Potentials
 • QEEG
 • Neuropsychologische test
 • psychisch profiel
 • persoonlijkheidsprofiel
 • screening van taak en werkomstandigheden
 • schriftelijke rapportage met mondelinge toelichting en advies

Onderzoekduur: 4 uur
Totale kosten intake:  € 385

JEUGDZORG
Vitaalbrein behandelt kinderen vanaf 10 jaar en jongeren. Hierbij is sprake van individuele  psychologische zorg. Vitaalbrein heeft hiervoor geen contract met gemeenten.

BEELDBELLEN EN TELEFONISCH CONSULT
€ 45,- per 20 minuten

E-MAIL CONSULT
€ 30,- per 20 minuten verwerkingstijd

PSYCHOLOGISCH TESTEN
Kosten van psychologisch testen:  op aanvraag.

BIJ VERHINDERING
Indien een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, of niet wordt nagekomen, kunnen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

VERGOEDING
Vitaalbrein heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
De brede aanpak van Vitaalbrein wordt niet vergoed vanuit  de basis zorgverzekering.
Behandeling kan gedeeltelijk worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.

In 2020 is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk bij:
CZ, De Friesland, Eucare, FBTO, IZA, IZZ, Menzis, National Academic, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PMA, PNO, Politie Zorgpolis CZ, Promovendum, UMC, Univé, VGZ, VvAA, ZEKUR, Zilveren Kruis.

Behandeling van jongeren tot 18 jaar kan worden vergoed door de gemeente; dit dient men dan zelf te regelen. De behandeling kan ook aftrekpost bij belastingaangifte zijn.
Soms zijn Gemeente (bij volwassenen), of het UWV, bereid om kosten voor haar rekening nemen.
Een werkgever kan alle kosten in beginsel vergoeden en een zzp-er kan de kosten als bedrijfskosten verrekenen. In dat geval moet 21% BTW worden bijgeteld.