INTAKE MET EEG HERSENSCAN

Bij Vitaalbrein kan een behandeling pas beginnen nadat bij intake zorgvuldig diagnostisch onderzoek is gedaan. In beginsel gebeurt dat in 2 sessies. Sommige vragen, klachten of problemen zijn echter zo complex, dat meer omvattend en langduriger onderzoek nodig is.

Veelvoorkomende aanvulling op het gebruikelijke intake onderzoek is de EEG hersenscan. Hiervoor is een extra afspraak nodig van 2 uur. Soms worden dan ook extra tests gedaan, bijvoorbeeld bij een vermoeden van dyslexie, dyscalculie, of faalangst. Of voor het bepalen van de Emotionele Intelligentie, of de mate van PTSS. Bij (bijna) volwassenen is ook het bepalen van het IQ mogelijk – maar dat duurt langer en kost meer.
Van het diagnostisch onderzoek krijgt de cliënt een uitgebreid rapport – waarin resultaten worden toegelicht met plaatjes, grafieken en tekst, en een behandeladvies wordt gegeven.

Behandeling van ADHD of ADD, met EEG Neurofeedback, is zonder EEG hersenscan doorgaans niet mogelijk. In het buitenland wordt ook bij PTSS en ander trauma steeds vaker een EEG hersenscan gemaakt, maar in ons land is het aantal behandelaren dat hiervoor is opgeleid nog te beperkt.

Diagnose met EEG hersenscan is alleen mogelijk in aanvulling op het reguliere intake onderzoek (2 sessies). De extra kosten (€ 200,-) kunnen helaas niet bij de ziektekosten verzekering worden gedeclareerd.

intake-met-eeg-hersenscan-Vitaalbrein-Psychoogie-Neuroregulatie