HOME


Welkom bij Vitaalbrein Praktijk voor Psychologie en Neurofeedback.
Verstandig dat u zich eerst digitaal oriënteert. Want als u een psycholoog zoekt, wilt u natuurlijk dat het onderling klikt. En dat die ervaring met uw probleem heeft.
Vitaalbrein richt zich op psychologische problemen waarbij Neurofeeback effectief is. Omdat een ontregeld brein ons functioneren belemmert en het dus helpt om ook daar wat aan te doen.
Vitaalbrein is gecertificeerd in de psychologie van Arbeid en Gezondheid en Neurofeedback. Op dat gebied zelfs als enige in Het Gooi.
Onze aanpak is nooit standaard, maar gericht op u en uw specifieke situatie.

Bij Vitaalbrein kunt u terecht voor:
•   problemen met aandacht en concentratie
•   ADHD en ADD
•   problemen met slapen
•   ernstig gebrek aan motivatie
•   angst zonder duidelijke oorzaak
•   conflicten (op het werk)
•   herstel van zelfvertrouwen
•   psychisch trauma
•   hinder van tinnitus
•   burn-out

Ongeveer 5% van de jongeren en 1% van de volwassenen heeft een vorm van ADHD. ADHD kenmerkt zich door aandacht tekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADD is een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit vooral in het hoofd zit.

Bij ADHD met lichamelijke hyperactiviteit is medicatie (zoals Ritalin of Concerta) veelal effectief. Bij ADD is medicatie vaak niet effectief en Neurofeedback wel.
Het effect van medicatie bij ADHD stopt zodra met medicatie wordt gestopt. Als behandeling van ADHD met Neurofeedback effect heeft, gaat dit effect door als met behandeling wordt gestopt. Het effect van Neurofeedback is zelfs zo groot, dat bij een derde genezing van ADHD plaatsvindt.

Ongeveer 10% van de werkenden heeft burn-out.
Burn-out heeft altijd te maken met werk, maar werk is zelden de enige oorzaak; de thuissituatie speelt ook een belangrijke rol. Omdat men bij burn-out vaak depressieve gevoelens heeft, is het voor effectieve aanpak van groot belang om te weten of sprake is van burn-out of van depressie.
Vitaalbrein kan u helpen om burn-out vast te stellen en u te helpen bij het herstel daarvan. We streven er naar, dat u zo snel als mogelijk weer aan het werk gaat en een tweede burn-out weet te voorkomen. Omdat een tweede burn-out vaak harder aankomt en het herstel daarvan langer duurt.

Soms herhalen patronen zich, zonder dat we begrijpen hoe dat komt.
Geleidelijk aan kan blijken, dat het wordt veroorzaakt door een heftige gebeurtenis, die we hebben meegemaakt, waaraan we niet konden ontsnappen.
Een dergelijke ervaring zorgt voor psychisch trauma met belemmeringen in ons functioneren. Neurofeedback kan hierbij helpen.

Voordat Vitaalbrein met u aan het werk gaat, wordt eerst onderzoek gedaan. Daarbij worden veel vragen gesteld en tests gedaan. Meestal wordt ook een EEG (hersenscan) gemaakt. Hoewel het nog niet gebruikelijk is, dat een psycholoog aan het brein meet, kan de effectiviteit van een behandeling worden vergroot door hersenactiviteit daarbij te betrekken, en Neurofeedback te geven.

Vitaalbrein is een solo psychologiepraktijk in het Hart van Het Gooi -
ook vanuit Amsterdam en Utrecht snel en gemakkelijk bereikbaar.
De praktijkhouder is een ervaren registerpsycholoog (man) en coach,
met ruime ervaring als eindverantwoordelijk manager. Bij werkgerelateerde problemen kan kennis van en ervaring met arbeidssituaties doorslaggevend zijn.
De behandelaar werkt gedegen en is betrokken, behandelingen zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek (evidence based, en er wordt gewerkt in een huiselijke omgeving. De behandelaar is voorzitter van de Sectie Neurofeedback van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Vitaalbrein heeft geen contracten met verzekeraars, maar behandeling kan deels worden vergoed door een aanvullende zorgverzekering.
Vitaalbrein behandelt kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen, van 8 tot 80 plus. Om de praktijk te bereiken moet traplopen geen probleem zijn.