HOME

PSYCHOTHERAPIE BIJ VITAALBREIN;
EEN CONTRACTVRIJE PSYCHOLOOG

Vitaalbrein is een innovatieve en contractvrije psychologenpraktijk in Het Gooi. We bieden eerstelijns psychologische zorg – generalistische basis ggz – voor kortdurende behandeling van psychische problemen.

Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in problematiek waarbij vaak al veel is geprobeerd, zoals bij ADHD/ADD, stressklachten, een negatief zelfbeeld en werk gerelateerde zaken. We werken graag ‘oplossingsgericht’.
Vitaalbrein richt zich op de cliënt die een betrokken psycholoog wil, die zorgvuldig intake onderzoek doet en de best passende behandeling biedt, waarbij geen privacy gevoelige informatie aan verzekeraars wordt verstrekt.

Naast de gebruikelijke Cognitieve Gedragstherapie bieden we ook EMDR, Schematherapie, Imaginaire Rescripting, Neuroregulatie, Virtual Reality, E-health, en combinaties daarvan.

U kunt bij Vitaalbrein terecht voor:

Tijdens onze eerste levensjaren, maar ook bij overgang naar een volgende levensfase (transitie), zijn mensen gevoelig voor stagnatie in ontwikkeling. Onverwachte en heftige gebeurtenissen – zoals een virus pandemie, het verlies van een geliefde of werk – kunnen ons verlammen, agressief of angstig maken, en oude wonden (trauma’s) openrijten. Een crisis verstoort het normale functioneren, maar biedt ook onverwachte kansen. Het is dan ook geen teken van zwakte, maar juist van sterkte, om daarbij hulp te zoeken.

Met een verwijsbrief van de huisarts kan Vitaalbrein generalistische basis ggz bieden, kortdurende behandelingen, die (gedeeltelijk) door de basis ziektekosten verzekering wordt vergoed.

Als contractvrije psycholoog hebben wij geen contracten met verzekeraars. Als uw probleem voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u dit zelf bij uw (aanvullende) ziektekostenverzekering declareren. Omdat wij hierdoor minder administratie hebben en vrijer in ons handelen zijn, kunnen we onze cliënten meer bieden. Zoals meer behandeltijd per sessie en daardoor meer mogelijkheden om innovatieve technieken toe te passen – waaronder EEG hersenscan, EEG Neurofeedback, Virtual Reality en Fotobiomodulatie.

Behandeling van met werk samenhangende problemen – zoals burn-out – blijkt effectiever als de behandelaar is opgeleid als psycholoog Arbeid en Gezondheid, en zelf leiding heeft gegeven. Dat is bij Vitaalbrein het geval. Als uw basis kostenverzekering deze problematiek niet dekt, is vaak (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk via een aanvullende verzekering. Daarnaast biedt Vitaalbrein mogelijkheden om een behandeling zelf te betalen, of door uw werkgever te laten vergoeden (geldt ook bij zzp).
We werken samen met Athos Psychologenpraktijk in Naarden. Onze cliënten zijn 10 tot 80 jaar. De praktijk heeft een dubbel ventilatiesysteem met virus dodend HEPA-filter.

home-Vitaalbrein-Psychologie-Neuroregulatie

voor vitale mensen
en vitale organisatie