HOME

PSYCHOTHERAPIE BIJ VITAALBREIN;
EEN CONTRACTVRIJE PSYCHOLOOG

Vitaalbrein is een innovatieve en contractvrije psychologenpraktijk in het Gooi.
We bieden generalistische basis ggz, eerstelijns psychologische zorg, voor relatief kortdurende psychische problemen. Vitaalbrein is oplossingsgericht en richt zich op cliënten die de best mogelijke oplossing willen. Cliënten die zich daarbij liever niet door een verzekering laten beperken. Daarom bereid en in staat zijn een deel van hun behandeling zelf te betalen. In ruil voor: geen wachtlijst en betrokken psychologen – met werk- en levenservaring, die zorgvuldig (intake) onderzoek doen en de best passende behandeling bieden, in een praktijkruimte met dubbel ventilatiesysteem en virus dodend HEPA-filter. Vitaalbrein werkt samen met Athos Psychologenpraktijk in Naarden.

Vitaalbrein heeft zich gespecialiseerd in ADHD, ADD en Burnout. Problemen waardoor men is vastgelopen in werk, opleiding en/of relatie. Waarbij vaak al veel is geprobeerd.

Naast de gebruikelijke Cognitieve Gedragstherapie bieden we ook EMDR, Schematherapie, Imaginaire Rescripting, Neuroregulatie, Virtual Reality, E-health, en combinaties daarvan.

U kunt bij Vitaalbrein terecht voor:

Wat we denken, willen, voelen en doen, wordt in belangrijke mate door ons brein bepaald. Met ‘software’ die in onze eerste levensjaren door ouders en verzorgers wordt ingeprent. Goedbedoelde denk- en gedragsregels, die ons ‘doen en laten’ bepalen. Waarbij – net als bij computersoftware – regelmatig een update nodig is. Zodat verouderde denk- en gedragsregels ons niet gaan belemmeren.

Wie in doen en laten is vastgelopen, een psychische klacht heeft, of een traumatische ervaring heeft ondergaan, kan bij Vitaalbrein terecht. Voor vergoeding vanuit de basis GGZ is dan een verwijsbrief van de huisarts nodig. Mede omdat Vitaalbrein een contractvrije psychologen praktijk is, waarbij een behandeling niet geheel door de basis zorgverzekering wordt vergoed, hebben wij geen wachtlijst.

Vitaalbrein is een contractvrije psycholoog, omdat wij niet afhankelijk willen zijn van steeds meer regels en steeds minder vergoeding van verzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen namelijk zelf bepalen wat van een declaratie wordt vergoed, en onder welke voorwaarden. Ze kunnen zelfs een limiet stellen aan het aantal psychologische behandelingen dat achteraf in een regio wordt vergoed. Waardoor de feitelijke vergoeding – voor verzekerde en behandelaar – een onaangename verrassing kan zijn. Omdat bij de basis ggz een eigen risico geldt, kan gedeeltelijke vergoeding via een aanvullende zorgverzekering gunstiger zijn. Een werkgever kan intake en behandeling overigens volledig vergoeden, ook als u zzp-er bent.

Wie privacy belangrijk vindt en een behandeling zelf kan betalen, kan zonder verwijsbrief bij Vitaalbrein terecht. In dat geval wordt extern niets geregistreerd. Wie een behandeling niet volledig zelf kan (of wil) betalen, kan met een verwijsbrief bij Vitaalbrein terecht, om de kosten zelf bij de verzekering te declareren. Met of zonder verwijsbrief betaalt u een deel van de behandeling bij ons echter altijd zelf. Als contractvrije psycholoog heeft Vitaalbrein namelijk geen contracten met verzekeraars. Vanwege die vrije keuze wordt van een declaratie in het kader van de basis ggz ongeveer 70% vergoed.

Als contractvrije psycholoog kunnen we onze cliënten meer bieden. Omdat wij vrijer in de mogelijkheden van behandeling zijn. En omdat wij ons geen zorgen hoeven te maken dat de verzekering ons op uitbetaling kort, omdat u een aantrekkelijk lage premie heeft betaald. Omdat u direct aan ons betaalt, en desgewenst bij een verzekering declareert, bieden wij meer behandeltijd per sessie (60 in plaats van 45 minuten). Zodat we meer mogelijkheden hebben om nieuwe technieken toe te passen. Waarbij we niet alleen ‘tegen het brein praten’, maar hersenactiviteit ook daadwerkelijk proberen te beïnvloeden, zoals met Virtual Reality, EEG Neurofeedback en Fotobiomodulatie.

Cliënten die eerdere ervaringen met psychologen hebben, zijn meestal verrast over de diepgang en zorgvuldigheid van ons intake onderzoek. Bij ons bestaat dat niet alleen uit een gesprek, maar omvat het ook een neuropsychologische test (concentratievermogen, reactietijd, geheugen, etc.) en een persoonlijkheidsprofiel. De intake sluiten we af met een schriftelijk verslag en behandeladvies.

home-Vitaalbrein-Psychologie-Neuroregulatie

voor vitale mensen
en vitale organisatie