NIET GECONTRACTEERDE ZORG

Vitaalbrein is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, omdat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars en/of gemeenten. Zo’n aanbieder van psychologische zorg noemt men ook wel een contractvrije psycholoog. Een contractvrije psychologenpraktijk stuurt de factuur voor diagnose en behandeling rechtstreeks naar de cliënt. De cliënt betaalt vervolgens de zorgaanbieder. De cliënt van een contractvrije psycholoog is dus vrij in de keuze, of en hoe men eventueel wil declareren.

Niet gecontracteerde zorg is psychologische zorg die niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basis GGZ. Tot de niet gecontracteerde zorg behoort bijvoorbeeld behandeling bij burn-out of relatieproblemen. Vitaalbrein levert ook niet gecontracteerde zorg en vaak is hiervoor op andere wijze vergoeding mogelijk (zoals via een aanvullende zorg-verzekering).

Voor werkgevers en zelfstandig ondernemers (waaronder zzp) kan het aantrekkelijk zijn om kosten van preventie, behandeling, of begeleiding in aftrek van de winst te brengen. Als kosten voor eigen rekening worden genomen, of door een werkgever worden vergoed, beperkt men het risico dat een levens- of arbeidsongeschiktheid verzekering wordt geweigerd.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Bij de verplichte basis ziektekostenverzekering kunt u kiezen uit drie varianten: restitutiepolis, combipolis of naturapolis.

Restitutiepolis
Hierbij heeft men vrije keuze van behandelaar. Behandeling in de basis GGZ is mogelijk bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bij gecontracteerde zorgaanbieders worden doorgaans 12 sessies vergoed – na aftrek van het eigen risico. Tenzij het ‘behandelplafond’ van de behandelaar van uw keuze is bereikt, omdat de vraag naar zorg groter is dan uw verzekeraar heeft gecalculeerd. Als u de factuur van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder (zoals Vitaalbrein) – voor zorg die aan de eisen voor basis GGZ voldoet – bij uw zorgaanbieder declareert, wordt hiervan in beginsel 70% vergoed; en daarbij is geen sprake van een behandelplafond.

Naturapolis
Hierbij alleen volledige vergoeding bij zorgaanbieders met wie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij andere zorgaanbieders moet men ongeveer de helft van de factuur zelf betalen, en soms wordt zelfs helemaal niets vergoed. Als u met een naturapolis bij Vitaalbrein behandeld wilt worden, dient u zelf bij uw verzekering na te gaan of vergoeding mogelijk is.

Combipolis
Bij sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, terwijl bij andere vormen van zorg ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor vergoeding in aanmerking komen. Uw zorgverzekeraar kan hierover uitsluitsel geven.