NIET GECONTRACTEERDE ZORG

Niet gecontracteerde zorg is psychologische zorg die niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basis GGZ. Tot de niet gecontracteerde zorg behoort bijvoorbeeld behandeling bij burn-out of relatieproblemen. Een niet gecontracteerde zorgaanbieder heeft geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten. Vitaalbrein is een niet gecontracteerde zorgaanbieder en dat wordt ook wel een contractvrije psycholoog genoemd.

Vitaalbrein biedt zowel gecontracteerde zorg als niet gecontracteerde zorg. In alle gevallen betaal je de rekening in de eerste plaats zelf. Daarbij kan gecontracteerde zorg in aanmerking komen voor vergoeding door de basis GGZ.

Als contractvrije psycholoog sturen we de rekening dus rechtstreeks naar de cliënt. En de cliënt betaalt rechtstreeks aan Vitaalbrein. De cliënt bepaalt vervolgens zelf of men de kosten van behandeling wil declareren.

Omdat er grote verschillen zijn tussen de condities waarop basiszorgverzekeraars vergoeden, alsmede tussen de bedragen (of percentages) die vergoed worden, kan Vitaalbrein hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. In het algemeen is de kans op (redelijke) vergoeding bij een ‘duurdere verzekering’ groter dan bij een goedkope. Voor werkgevers en ondernemers kan het aantrekkelijk zijn om kosten van preventie, behandeling, of begeleiding in aftrek van de winst te brengen. Voor zzp-ers kan het verstandig zijn om een behandeling bij de aanvullende verzekering te declareren, of voor bedrijfsrekening te nemen. Zzp-ers die voor bepaalde aandoeningen bij de basis GGZ declareren, lopen het risico op complicaties bij (toekomstige) aanvraag van levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Bij de verplichte basis basisziektekostenverzekering kun je kiezen uit drie varianten: restitutiepolis, combipolis of naturapolis.

Restitutiepolis
Hierbij heeft men vrije keuze van behandelaar. Bij niet gecontracteerde zorgaanbieders worden doorgaans, na aftrek van het eigen risico, 12 sessies voor ongeveer de helft vergoed.

Naturapolis
Hierbij kun je doorgaans alleen terecht bij door de verzekering aangewezen zorgaanbieders.

Combipolis
Hierbij kun je steeds vaker alleen terecht bij door de verzekering aangewezen zorgaanbieders.