NIET GECONTRACTEERDE ZORG

Vitaalbrein is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, omdat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars en/of gemeenten. Zo’n aanbieder van psychologische zorg noemt men ook wel een contractvrije psycholoog. Een contractvrije psychologenpraktijk stuurt de factuur voor diagnose en behandeling rechtstreeks naar de cliënt. De cliënt betaalt vervolgens volgens afspraak aan de zorgaanbieder. De cliënt van een contractvrije psycholoog is vrij in de keuze, of, en zo ja hoe, men wil declareren.

Niet gecontracteerde zorg is psychologische zorg die niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basis GGZ. Tot de niet gecontracteerde zorg behoort bijvoorbeeld behandeling bij burn-out of relatieproblemen.

Voor werkgevers en zelfstandig ondernemers (waaronder zzp) kan het aantrekkelijk zijn om kosten van preventie, behandeling, of begeleiding in aftrek van de winst te brengen. Als kosten voor eigen rekening worden genomen, of door een werkgever worden vergoed, loopt men ook niet het risico dat een opgelost psychisch probleem aanleiding kan zijn dat jaren later – vanwege de behandeling – een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geweigerd.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Bij de verplichte basis ziektekostenverzekering kunt u kiezen uit drie varianten: restitutiepolis, combipolis of naturapolis.

Restitutiepolis
Hierbij heeft men vrije keuze van behandelaar. Behandeling basis GGZ is mogelijk bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bij gecontracteerde zorgaanbieders worden meestal 12 sessies geheel vergoed, na aftrek van het eigen risico. Tenzij in een bepaald deel van het land ‘het behandelplafond is bereikt’, omdat de vraag naar zorg groter is dan de verzekeraars hebben ingecalculeerd. Op dit moment is het niet duidelijk ‘wie het verlies neemt’ als een behandeling vanwege een bereikt behandelplafond toch niet volledig wordt vergoed. Declaraties van een contractvrije psycholoog worden tot 80% vergoed, en daarbij is geen sprake van een behandelplafond.

Naturapolis
Hierbij alleen volledige vergoeding bij zorgaanbieders met wie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij andere zorgaanbieders moet men ongeveer de helft van de factuur zelf betalen, en soms wordt zelfs helemaal niets vergoed. Als u een naturapolis heeft en facturen van een door u zelfgekozen behandelaar bij de basiszorgverzekering wilt declareren, is het verstandig om tevoren bij uw verzekering naar de mogelijkheden hiervoor te informeren.

Combipolis
Bij sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, terwijl bij andere vormen van zorg ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor vergoeding in aanmerking komen. Uw zorgverzekeraar kan hierover uitsluitsel geven.

Sommige verzekeraars betalen declaraties pas uit, als de behandeling geheel is afgerond. Indien dit problemen oplevert, kan Vitaalbrein uitstel van betaling verlenen tot de vergoeding van de verzekering is ontvangen.