NIET GECONTRACTEERDE ZORG

Vitaalbrein is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, omdat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars. Een aanbieder van psychologische zorg noemt men ook wel een contractvrije psycholoog. Een contractvrije psycholoog stuurt facturen voor intake en behandeling rechtstreeks naar de cliënt. Cliënten betalen vervolgens aan de zorgaanbieder. Cliënten van een contractvrije psycholoog zijn vrij in de wijze waarop ze zich verzekeren. Onze cliënten zijn dus ook vrij in de wijze waarop en mate waarin ze kosten declareren.

Voor (zelfstandig) ondernemers (waaronder zzp) kan het aantrekkelijk zijn om kosten in aftrek van de winst te brengen.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Bij de verplichte basis ziektekostenverzekering kunt u kiezen uit drie varianten: restitutiepolis, combipolis of naturapolis.

Restitutiepolis
Hierbij heeft men vrije keuze van behandelaar. Behandeling basis GGZ is mogelijk bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bij gecontracteerde zorgaanbieders worden doorgaans 12 sessies vergoed, na aftrek van het eigen risico. Declaraties van een contractvrije psycholoog worden doorgaans voor 70% vergoed.

Naturapolis
Hierbij alleen volledige vergoeding van zorgaanbieders met wie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij andere zorgaanbieders moet men ongeveer de helft van de factuur zelf betalen, en soms wordt helemaal niets vergoed. Als u een naturapolis heeft en facturen van  uw zelfgekozen behandelaar bij de basiszorgverzekering wilt declareren, is het verstandig om tevoren bij uw verzekering naar de mogelijkheden te informeren.

Combipolis
Bij sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed, terwijl bij andere vormen van zorg ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor vergoeding in aanmerking komen. Uw zorgverzekeraar kan hierover uitsluitsel geven.

Sommige verzekeraars betalen declaraties pas uit, als de behandeling geheel is afgerond. Indien dit problemen oplevert, kan Vitaalbrein uitstel van betaling verlenen tot de vergoeding van de verzekering is ontvangen.