NIET GECONTRACTEERDE ZORG

Vitaalbrein heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Men noemt dat ook wel een contractvrije psycholoog. Dit betekent, dat men de kosten van behandeling altijd (deels) zelf (vooruit) betaalt, en dat men deze aan het einde van de behandeling desgewenst zelf bij de zorgverzekeraar voor vergoeding kan declareren*)

Voordelen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zijn: vrijheid in het bepalen van behandelaar en behandelduur, op de persoon gerichte behandeling in plaats van voorgeschreven behandelmethodes, sessieduur en technieken, bescherming van privacy. Het spreekt vanzelf dat niet-gecontracteerde psychologe aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als psychologen die contracten met zorgverzekeraars hebben.
Zie voor meer informatie: Contractvrije Psycholoog

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Voor de basis ziektekostenverzekering kunt u kiezen uit drie varianten: restitutiepolis, combipolis of naturapolis.

Restitutiepolis
Volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die Generalistische Basis GGZ bieden. Dus vrije keuze van behandelaar. Voor een behandeling bij Vitaalbrein is dit de meest gunstige variant.

Combipolis
Bij sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen.
De mogelijkheid bestaat dat bij GGZ-zorg geen vrije keuze van behandelaar is.

Naturapolis
Alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet men ongeveer de helft van de kosten zelf betalen.

*) Indien dit niet mogelijk is, kan Vitaalbrein uitstel van betaling verlenen tot de vergoeding van de verzekering is ontvangen.