EERSTE LIJNS ZORG -
GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Met een verwijsbrief van de huisarts (of bedrijfsarts) en een erkende diagnose heeft iedere Nederlander vanaf 18 jaar recht op eerstelijns psychologische zorg (generalistische basis GGZ). Ook Vitaalbrein biedt generalistische basis GGZ. De regels over de vergoeding van basis GGZ zijn echter per 1 januari 2022 veranderd en vooralsnog nogal onduidelijk.

Voor generalistische basiszorg kunt bij Vitaalbrein terecht voor:

De meeste psychologenpraktijken hebben contracten met zorgverzekeraars. In dat geval krijgt de cliënt geen factuur en betaalt de zorgverzekeraar de psycholoog een totaalbedrag voor de behandeling. Tot voor kort werd hiervoor door de verzekeraar vooraf een voorschot gegeven en werd achteraf afgerekend. Of dit systeem in 2022 blijft bestaan, is nog niet duidelijk.
Bij gecontracteerde zorgverleners kunnen verzekeraars allerlei eisen stellen, van bedrijfsvoering tot en met de wijze van behandelen. Bovendien kunnen ze achteraf op de betaling korten. Als in een regio teveel behandelingen hadden plaatsgevonden, kon de verzekeraar zelfs besluiten om behandelingen voor de rest van het jaar in het geheel niet meer te vergoeden – en kreeg de behandelaar voor gedane arbeid dus niet betaald.
Verzekeraars kunnen laag geprijsde verzekeringen aanbieden, door op uitbetalingen te korten. Vitaalbrein heeft echter geen invloed op de wijze waarop een cliënt is verzekerd.Vitaalbrein wil de kwaliteit van behandeling ook niet verminderen omdat een cliënt een slechter soort verzekering heeft afgesloten. Daarom hebben we geen contracten met verzekeraars en zijn we een z.g. contractvrije psycholoog.

Als contractvrije psycholoog hebben we meer vrijheid in ons handelen, en kunnen we onze cliënten de best mogelijke behandeling bieden. Onze cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor betaling (aan ons) en (indien gewenst) voor declaratie bij een verzekering. Van behandeling door een contractvrije psycholoog wordt door verzekeraars ongeveer 70% vergoed. Omdat we als contractvrije psycholoog geen voorschot van verzekeraars krijgen, stellen we tijdige betaling erg op prijs.

Als u zich bij ons heeft aangemeld, maken we snel een afspraak voor intake onderzoek. In voorbereiding op het intake onderzoek vragen we van u, om thuis een uitgebreide vragenlijst in te vullen, die we als handleiding bij het gesprek gebruiken. Het intake onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een gesprek en in het tweede deel doen we (ook) testen. Daarna laten we u weten, of behandeling mogelijk is, en of u desgewenst voor vergoeding in aanmerking komt. Als geen behandeling mogelijk is, kunt u, indien van toepassing, de kosten van 2 sessies intake bij uw ziektekosten verzekering declareren en voor 70% vergoed krijgen. Als behandeling bij ons mogelijk is, en u voor vergoeding in aanmerking komt – of de kosten voor eigen rekening neemt – kunnen we een eerste sessie inplannen om met behandeling te beginnen. In beginsel worden voor een psychische klacht volgens DSM-5 code vanuit de basis zorgverzekering maximaal 12 consulten generalistische basis GGZ voor 70% vergoed.