EERSTE LIJNS ZORG -
GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Met een verwijsbrief van de huisarts en een erkende diagnose biedt Vitaalbrein ook de mogelijkheid van door de basis zorgverzekering vergoede psychologische zorg.
Vitaalbrein heeft geen contracten met zorgverzekeraars, en dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is, dat wij de vrijheid hebben om u de best mogelijke zorg te bieden. Nadeel is, dat mogelijk een klein deel van de kosten van behandeling niet wordt vergoed. Als hierdoor behandeling bij Vitaalbrein niet mogelijk zou zijn, terwijl u dat wel graag wil, proberen we hiervoor een oplossing te vinden.

Voor generalistische basiszorg kunt bij Vitaalbrein terecht voor:

In beginsel is iedere Nederlander vanaf 18 jaar verzekerd voor psychische zorg. Verzekeraars kunnen echter laag geprijsde (collectieve) verzekeringen aanbieden, door extra voorwaarden te stellen, of op uitbetalingen te korten. Vitaalbrein wil daar geen bemoeienis mee hebben. Omdat dit ten koste kan gaan van de hoge kwaliteit van onze zorg. Wij bemoeien ons dus ook niet met vergoedingen. Verzekeraars hebben hierdoor geen invloed op onze bedrijfsvoering en op onze wijze van behandelen. Omdat wij hierdoor echter ook geen voorschot van verzekeringen ontvangen, gaan we ervan uit dan onze cliënten een factuur binnen 14 dagen betalen. Natuurlijk handelen we professioneel en voldoen we aan de eisen die aan geregistreerde psychologen worden gesteld.

Als u zich telefonisch of per e-mail bij ons heeft aangemeld, nemen we snel contact op. In voorbereiding op het intake onderzoek zullen we u vragen om thuis een uitgebreide vragenlijst in te vullen, die we als ‘rode draad’ bij het onderzoek gebruiken. Het intake onderzoek bestaat in ieder geval uit twee delen, in twee sessies.
Het eerste deel omvat een gesprek en in het tweede deel doen we (ook) testen. Soms is een extra afspraak gewenst, voor extra onderzoek (met hersenscan) dat niet door de basis zorg wordt vergoed. Hiervan krijgt u een verslag. Daarbij laten we u weten, of behandeling bij Vitaalbrein mogelijk is, en uw psychische klacht, of probleem, in beginsel aan voorwaarden voor vergoeding voldoet.

Als u een verwijsbrief van de huisarts heeft, maar bij Vitaalbrein geen behandeling mogelijk is, kunt u de kosten van 2 diagnostische consulten bij uw zorgverzekering declareren en voor 80% vergoed krijgen. Als behandeling bij Vitaalbrein mogelijk is, u vertrouwen in de behandelaar heeft, en u voor vergoeding in aanmerking komt – of de kosten voor eigen rekening neemt, streven we er naar om binnen 2 weken met behandeling te beginnen.

In beginsel kunnen dan 12 consulten (met inbegrip van de intake) worden vergoed. Bij een zorgaanbieder zonder contract met de zorgverzekeraar wordt maximaal 80% van de kosten vergoed. Als de eigen bijdrage behandeling bij Vitaalbrein onmogelijk maakt, zullen we proberen om daarvoor een oplossing te vinden.