EERSTE LIJNS ZORG -
GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Met een verwijsbrief van de huisarts (of bedrijfsarts) en een erkende diagnose heeft iedere Nederlander vanaf 18 jaar recht op eerstelijns psychologische zorg (generalistische basis GGZ).
Vitaalbrein biedt ook generalistische basis GGZ. Daarbij doen we eerst intake onderzoek. Daarna kunnen wij u laten weten, of u voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat niet zo is, kunt u de kosten van de intake (maximaal 2 sessies) bij uw ziektekosten verzekering declareren en vergoed krijgen.
Als uw behandeling bij ons uitvoerbaar is en u voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u met de behandeling beginnen.
In beginsel worden voor een psychische klacht vanuit de basis zorgverzekering maximaal 12 consulten generalistische basis GGZ vergoed. Omdat Vitaalbrein een contractvrije psycholoog is, dient u kosten zelf bij uw ziektekostenverzekering te declareren.

Voor generalistische basiszorg kunt bij Vitaalbrein terecht voor:

Als contractvrije psycholoog hebben wij geen contracten met verzekeraars, zodat onze cliënten een vergoeding zelf bij hun ziektekostenverzekering moeten declareren. Omdat wij hierdoor minder administratie hebben en vrijer in ons handelen zijn, kunnen we onze cliënten meer bieden. Zoals meer behandeltijd per sessie en meer mogelijkheden om innovatieve technieken toe te passen – waaronder EEG hersenscan, EEG Neurofeedback en Virtual Reality.

Een behandeling bij Vitaalbrein begint na zorgvuldige intake, waarbij we klachten, problemen, persoonlijke omstandigheden en voorgeschiedenis zo goed als mogelijk in kaart brengen en een inschatting maken van het best passende zorgtraject. Dit is mede afhankelijk van de mate van ernst en complexiteit. Het behandeltarief van de GB GGZ is € 93 per sessie. Van de voorgaande behandelingen ontvang men maandelijks een factuur.

Verhindering en no-show

Verhindering dient minimaal 24 uur tevoren te worden doorgegeven. Bij te laat afzeggen, of niet verschijnen op een afspraak (no-show), worden de kosten van een sessie in rekening gebracht. Deze worden door de verzekeraar niet vergoed.