RELATIETHERAPIE

Ooit vond je jouw partner de leukste op de hele wereld. Dat lijkt een eeuwigheid geleden. Inmiddels weet je niet, of je nog wel samen verder wil. Maar je wilt hem of haar ook (nog) niet verliezen. Daarom hebben jullie tot relatietherapie besloten.

Verschillen proberen te accepteren

Vaak is relatietherapie gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. Duidelijk communiceren is inderdaad erg nuttig, en kan helpen om anders met elkaar om te gaan. Maar, door iets op een andere wijze te zeggen, wordt de inhoud niet anders. En partners botsen vaak niet alleen vanwege de wijze waarop ze iets zeggen, maar vooral over wat ze zeggen.  

Bij conflicten tussen partners gaat het vrijwel altijd over verschillen. Als die niet kunnen worden overbrugd, zal communicatie jullie niet helpen om meer tot elkaar komen. Daarom richt relatietherapie bij Vitaalbrein zich allereerst op ‘wat er wordt gezegd’. Zoals bij een geschenk, waarbij de verpakking heel belangrijk is, maar het vooral om het geschenk gaat.  

Schematherapie voor relatie

Een intieme relatie is een verband tussen mensen met verschillende achtergronden. Zelfs als de partners lichamelijk en geestelijk gezond zijn, is het een behoorlijke uitdaging om de resultaten van die verschillende achtergronden op elkaar af te stemmen. Helaas komt het vaak voor dat één van de partners (of beide) ongezonde patronen in denken, voelen en doen heeft ontwikkeld. Schema’s die in het ouderlijk huis zijn ontstaan en in de eigen relatie worden voortgezet. In die gevallen is het niet voldoende om verschillen vast te stellen, of beter te gaan communiceren, dan zou intensieve korte schematherapie voor relaties jullie kunnen helpen om ondermijnende patronen in denken, voelen en doen te doorbreken.

Korte Schematherapie voor Relaties bestaat uit individuele en gezamenlijke sessies.
Kosten intake € 500,- per stel.
Gezamenlijke sessie € 150,- (90 minuten).