RELATIETHERAPIE

Ooit vond jouw partner jou de leukste op de hele wereld. Maar dat lijkt een eeuwigheid geleden. Inmiddels twijfel je of je nog wel samen verder wil. Daarom heb je relatietherapie voorgesteld.

Verschillen accepteren

Vaak is relatietherapie vooral gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. Natuurlijk is dat nuttig en kan het helpen om anders met elkaar om te gaan. Maar door iets op een andere wijze te zeggen, wordt de inhoud niet anders. Als inhoudelijke verschillen niet kunnen worden overbrugd, zullen jullie alsnog niet tot elkaar komen. Daarom begint een relatietherapie bij Vitaalbrein niet met hoe iets wordt gezegd, maar met wat er wordt gezegd (en wat niet). Veel relatieproblemen ontstaan namelijk door verschillen tussen partners die na enige tijd – ‘als de roze bril is afgezet’ – niet meer worden geaccepteerd.
Zodra een stel beseft waarin ze verschillen, kan worden geprobeerd om dat – waar mogelijk – te accepteren. Pas daarna kijken we naar wensen en mogelijkheden voor verandering, en gaan we daarmee aan de slag. Tussendoor besteden we ook aandacht aan de onderlinge communicatie.

IBCT en Schematherapie

Omdat relatietherapie door de basis GGZ niet wordt vergoed, is een relatietherapeut meestal geen erkende psycholoog. Een psycholoog biedt weliswaar niet per definitie betere relatietherapie, maar die zal schadelijke interactiepatronen en eventuele stoornissen wel sneller kunnen herkennen.

Belangrijk, als je beseft dat een aanzienlijk deel van de problemen in liefdesrelaties wordt veroorzaakt door psychisch ongezonde situaties in de jeugd van (een van) de partners. Daarom is relatietherapie bij Vitaalbrein gebaseerd op een combinatie van Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) en Schematherapie.

Gezamenlijk en apart

Relatietherapie begint met een gezamenlijk intake gesprek van 120 minuten. Daarna heeft de behandelaar met beide partners afzonderlijk een gesprek van een uur. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. In beginsel bestaat de therapie vervolgens uit 10 gezamenlijke sessies van 90 minuten.

Soms zijn cliënten zo opgelucht, dat ze na een paar sessies weer met elkaar kunnen praten, dat ze denken dat hun probleem is opgelost. Toch blijkt het niet verstandig om dan al te stoppen.

Investeren in relatie

Relatietherapie is echter wel een forse investering, zowel in tijd als in geld, zelfs als de kosten deels door de aanvullende zorgverzekering worden vergoed.

Tarief per stel voor 60 minuten: € 110,-.
Tarief voor individueel consult: € 95,-.
En in de thuissituatie moet worden geoefend!
Als relatietherapie een niet gewilde scheiding kan voorkomen, is het de investering echter waard. Helaas biedt therapie geen garantie dat de relatie stand houdt. De uitkomst van therapie kan ook zijn, dat partners beslissen dat het beter is om uit elkaar te gaan. De zorgvuldige aanpak helpt dan bij het verwerkingsproces, wat natuurlijk nog belangrijker is als een stel kinderen heeft.