OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die in belangrijke mate gebruik maakt van de sterke kanten en hulpbronnen van een cliënt. Het gaat hierbij niet om het oplossen van een probleem, maar om oplossingen voor een problematische situatie.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
gebruik wat je hebt en begin waar je bent.

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen op een concrete manier aan oplossingen werken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden. Bovendien is vaak sprake van een blijvend effect.