OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychologische zorg, die in belangrijke mate gebruik maakt van de sterke kanten en hulpbronnen van een cliënt. Het gaat hierbij om inzicht geven en gericht oefenen om concrete doelen te bereiken. Daarbij kunnen verschillende vormen van psychotherapie worden toegepast.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
gebruik wat je hebt en begin waar je bent.

Oplossingsgerichte therapie is relatief kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen op een concrete manier aan oplossingen werken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden. Bovendien is vaak sprake van een blijvend effect.

Bij Vitaalbrein wordt ook aandacht besteed aan terugval preventie, om te voorkomen dat een cliënt, na behandeling, onbewust en ongewild weer terugvalt in ongewenst gedrag.