ADHD EN BURN-OUT

Vitaalbrein heeft zich gespecialiseerd in ADHD en Burn-out. Vaak zijn dit relatief lange behandeltrajecten die onder ‘Overige Psychische Zorg’ vallen. Mede omdat EEG Neurofeedback in belangrijke mate blijkt bij te dragen aan succesvolle behandeling van ADD en Burn-out, maar door de generalistische basis GGZ niet wordt vergoed.

ADHD

ADHD kenmerkt zich door gebrekkige aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADD is een vorm van ADHD, waarbij de hyperactiviteit vooral in het hoofd zit. Hoewel ADHD en ADD meer bij jongeren voorkomt, kunnen volwassenen en zelfs ouderen er ook last van hebben, met name na spannende situaties op het werk, of bij relatieproblemen. Vrouwen kunnen in de periode voor hun menstruatie last krijgen van ADHD-achtig gedrag en hevige stemmingswisselingen. Vanaf een jaar of tien voor, en tijdens, de overgang kunnen deze verschijnselen zich ook voordoen.
Ongeveer 5% van de jongeren en 1% van de volwassenen heeft last van AD(H)D. Jongens en mannen krijgen de diagnose 4 x vaker dan meisjes en vrouwen, mede omdat het bij de laatsten minder goed wordt herkend.

Onderzoek naar de effectgrootte van EEG Neurofeedback heeft aangetoond, dat die bij ADHD overeenkomt met die van doorsnee psychologische interventies. Volgens sommige (met name Nederlandse) onderzoeken heeft Neurofeedback geen effect, maar bij nadere beschouwing blijken deze onderzoeken niet goed te zijn uitgevoerd. Als je de bloeddruk wilt meten, moet je immers geen thermometer gebruiken, en het instrument wel op de juiste plaats gebruiken.

Als Neurofeedback ‘aanslaat’, blijkt het effect langblijvend – en soms zelfs genezend.
Dat is dus anders dan bij medicatie. Want medicatie heeft bij ADHD en ADD alleen effect zolang ze wordt gebruikt. Volgens de huidige richtlijnen is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de aanbevolen behandeling bij ADHD en ADD, zo nodig gecombineerd met medicatie.
Bij ADD blijkt medicatie vaak niet (voldoende) effectief. Ingeval medicatie niet voldoende effectief is, of niet (langer) gewenst is, kan Neurofeedback dus een goed alternatief zijn.

Burn-out

Burn-out kenmerkt zich door lichamelijke uitputting, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie, kort lontje, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen, onzekerheid, geen zin in seks hebben, een afstandelijke opstelling tegenover werk ontwikkelen, en lichamelijke klachten: zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.
Mensen met een burn-out zijn vaak harde werkers, doorzetters, en heel vaak perfectionisten, die niet zo goed voor zichzelf (kunnen) opkomen. Zelfs als ze bijna uitgeput zijn, zullen ze vanuit een gevoel van schaamte en falen tot op het allerlaatste moment wachten met vragen om hulp.

Voor de corona-crisis had 10% van de werkenden verschijnselen van burn-out. Het vele thuis-werken leek aanvankelijk voor enige rust te hebben gezorgd, maar inmiddels tot toenemende stress, samenwerkingsproblemen, korte lontjes, kindermishandeling, relatieproblemen, gevoelens van eenzaamheid en zorgen over de toekomst.

Een veel voorkomend misverstand rond burn-out is, dat dit alleen door werk wordt veroorzaakt. Werk zal inderdaad heel vaak de bekende laatste druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Burn-out ontstaat echter meestal na een langere periode met negatieve stress op het werk in combinatie met problemen in de privésfeer. Doordat een te groot verschil is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, plus (te) weinig mogelijkheden om zelf spelregels te bepalen. Als daar niets aan wordt gedaan, ontstaat uitputting, met slechte beheersing van emoties en twijfels over eigen competenties. Burn-out ontstaat dus vrijwel nooit door gewoon te hard werken.
Met Cognitieve Gedragstherapie – met name Schematherapie en Imaginaire Rescriptie – worden opvattingen en automatisch gedrag, dat niet langer functioneel is, bekeken en zoveel mogelijk bijgesteld. EEG Neurofeedback en Hartcoherentie blijken dit goed te ondersteunen.
Met deze uitgebreide aanpak leert men herhaling te voorkomen, want een tweede burn-out leidt niet zelden tot stoppen met werken.

Omdat werksituatie en werkinhoud veelal bijdragen aan burn-out, helpt het als de behandelaar is geschoold als bedrijfspsycholoog (Psycholoog Arbeid en Gezondheid), en concrete ervaring heeft met meerdere organisaties en werkplekken. Temeer omdat iemand met burn-out tijdens de behandeling niet zelden besluit tot verandering van functie, of zelfs van werkgever.

Burn-out of depressie

De symptomen van Burn-out en Depressie komen in grote mate overeen en regelmatig ontstaat hierover dan ook verwarring. Burn-out gaat bovendien altijd samen met depressieve gevoelens. Als burn-out echter als depressie wordt behandeld, kan dat voor een slechtere uitkomst van de behandeling zorgen, alsmede voor onnodig tijdverlies. Daarom doet Vitaalbrein bij burn-out altijd uitgebreid en zorgvuldig intake onderzoek, waar een hersenscan (EEG) deel van uitmaakt. Zodat een burn-out als burn-out wordt behandeld (en depressie als depressie).

Re-integratie

Als je door ziekte (zoals burn-out uitvalt, komt natuurlijk vanzelf het moment om weer naar het werk terug te keren. Dat zorgt altijd in meerdere of mindere mate voor ongemak, en daarom moet dat niet te lang duren. Want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Je hoeft dan ook niet helemaal beter (genezen) te zijn, om weer te beginnen.
Het blijkt verstandig om terugkeer na burn-out, of andere langdurige aandoeningen, op behapbare wijze, in goed overleg tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts, te laten plaatsvinden. Vitaalbrein kan dit proces begeleiden.

Wanneer je als werknemer, of leidinggevende, overspannenheid of burn-out vermoedt, adviseren we snel een afspraak te maken. Snel (be)handelen kan namelijk langdurige uitval voorkomen. Na het intake onderzoek, waarbij altijd ook een EEG wordt gemaakt, maken we een persoonsgericht behandelplan op maat. Daarbij streven we naar zo snel als verantwoord is herstel en het aanleren van mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Desgewenst kan Vitaalbrein adviseren over verbeteringen in organisatie, werkomstandigheden en werkpakket.