E-HEALTH

E-Health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

E-Health is landelijk en wereldwijd in ontwikkeling. Dit geldt ook voor het gebruik van eHealth bij Vitaalbrein. De heden in het kader van eHealth door ons gebruikte middelen zijn:

email
Voor het uitwisselen van informatie, het bevestigen van afspraken, ed. wordt email gebruikt.
Zo nodig doen we dit in een beveiligde vorm.

WhatsApp en andere Apps
Voor korte mededelingen, zoals verandering van afspraak, kan WhatsApp worden gebruikt.
WhatsApp is ook een handig middel bij het geven en evalueren van korte opdrachten bij coaching.
Vitaalbrein kan desgewenst adviseren bij de keuze voor op psychische zorg gerichte Apps.

Beeldbellen
Als face-to-face (in levende lijve) contact geen toegevoegde waarde heeft, door besmettings-risico niet mogelijk is, of hiermee veel tijdwinst kan worden bespaard, kan beeldbellen worden ingezet. In dat geval gaat het beeldbellen via het goed beveiligde en speciaal voor de zorg ontwikkelde platform Therapieland.

Online programma’s
Voor veel voorkomende psychische klachten en problemen zijn programma’s ontwikkeld in de vorm van webinars, die men thuis in eigen tempo kan uitvoeren. Vitaalbrein maakt hiervoor gebruik van het aanbod van Therapieland. Cliënten van Vitaalbrein kunnen hier gratis gebruik van maken.

Wearables
Wearables zijn draagbare apparaten die cliënten gebruiken om lichaamsfuncties te meten, de resultaten te verzamelen en te gebruiken, en eventueel door te geven aan een zorgprofessional.
Bij Vitaalbrein gebruiken we bij slaapproblemen bijvoorbeeld de wearable van Fitbit, waardoor tegen geringe kosten een goed inzicht in de slaappatronen kan worden verkregen.