E-HEALTH

E-Health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen, of te verbeteren. Vitaalbrein combineert in dit kader graag reeds lang beproefde methodes met nieuwe middelen. Veiligheid (waaronder internet security) staat daarbij echter op de eerste plaats, zodat lang niet alles wat we willen bij Vitaalbrein mogelijk is.

E-Health is nog volop in ontwikkeling. Dat geldt ook voor het gebruik van e- Health bij Vitaalbrein. Momenteel door ons gebruikte middelen zijn:

E-mail
Voor het uitwisselen van informatie en het bevestigen van afspraken, ed., maken we gebruik van e-mail. Zo nodig doen we het in een beveiligde vorm, bijvoorbeeld via Zivver.

WhatsApp en andere Apps
Voor korte mededelingen, zoals verandering van afspraak, kan WhatsApp worden gebruikt.
WhatsApp is ook een handig middel bij het geven en evalueren van korte opdrachten bij begeleiding en coaching.

Beeldbellen
Als face-to-face contact (in levende lijve) door ziekte, besmettingsrisico of verblijf elders, niet mogelijk is, of als hiermee veel tijdwinst kan worden behaald (zonder dat de kwaliteit van behandeling minder wordt), kan beeldbellen worden ingezet. Ervaringen rond corona hebben ons echter geleerd, dat hierbij toch veel essentiële informatie verloren kan gaan.
Beeldbellen met cliënten doen we bij Vitaalbrein via het stabiele, goed beveiligde en speciaal voor de zorg ontwikkelde platform van Therapieland.

Online therapie programma’s
Voor veel voorkomende psychische klachten en problemen zijn programma’s ontwikkeld in de vorm van webinars, die men thuis in eigen tempo via internet kan uitvoeren. Vitaalbrein werkt hiervoor met Therapieland. Cliënten van Vitaalbrein kunnen op uitnodiging gratis gebruik van online therapie programma’s maken.

Wearables
De oorspronkelijk voor slaaponderzoek of sport ontwikkelde ‘slimme polsbandjes’ zijn inmiddels geëvolueerd tot diagnostische stations. Ze meten niet lichamelijke activiteit, maar ook hartslag en afwijkingen in hartritme, stressniveau en slaapkwaliteit. Bij slaapproblemen kan worden geadviseerd bij de aanschaf en het gebruik van een smartwatch. Omdat het uiterlijk hierbij steeds belangrijker is, zijn wearables niet meer via Vitaalbrein verkrijgbaar.

Virtual reality
Bij virtual reality wordt gebruik gemaakt van een speciale ‘bril’, die het mogelijk maakt om situaties te bleven, alsof men daadwerkelijk deel uitmaakt van de in beeld gebrachte situatie. De virtual reality brillen zijn helaas nog zwaar en onhandig, en het aantal bruikbare programma’s is nog beperkt. Maar Vitaalbrein zal hiervan in toenemende mate gebruik maken, bijvoorbeeld bij het omgaan met angst.