WACHTTIJDEN

Als u zich per telefoon (voicemail) of e-mail heeft aangemeld, nemen we in beginsel per omgaande contact op voor het maken van de eerste afspraak. De wachttijd tussen aanmelding en eerste afspraak voor intake is bij Vitaalbrein momenteel maximaal 3 weken. In die tijd kunt u zich voorbereiden op de intake door het invullen van een uitgebreide vragenlijst.
De vragenlijst helpt u om uw vraag/probleem zo goed als mogelijk in kaart te brengen.
De vragenlijst helpt ons om bij de intake alle belangrijke aspecten te bespreken.
Als uw probleem bij Vitaalbrein kan worden behandeld en u akkoord gaat met het behandelplan,  kan de behandeling doorgaans direct na de intake beginnen.

Volgens de z.g. Treeknormen mag de wachttijd tot de intake 4 weken zijn en de totale wachttijd, van eerste contact tot het begin van de behandeling: 6 weken. Wachttijden gelden voor alle problematiek en zijn niet afhankelijk van de verzekeraar. Wanneer u de wachttijd voor de verzekerde zorg (generalistische basis GGZ) te lang vindt, kun u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan dan helpen bij het vinden van een zorgaanbieder die mogelijk sneller een eerste contact kan aanbieden.

de-praktijk-wachttijden-Vitaalbrein-Psychologie-Neuroregulatie