SCHEMATHERAPIE EN
IMAGINAIRE RESCRIPTING

SCHEMATHERAPIE

Met name in de vroegste jeugd ontstaan denkschema’s, over jezelf, in relatie tot anderen en je omgeving, die behoorlijk standvastig zijn. Een schema bestaat uit opvattingen over situaties, gebeurtenissen, gevoelens en gedrag. Soms zijn daarbij verkeerde verbanden gelegd.
Denkschema’s die in de kindertijd goed bruikbaar waren, blijken dat later vaak niet meer te zijn. Hierdoor kunnen volwassenen opvattingen over zichzelf, mede mensen en het leven hebben, die niet langer kloppend of functioneel zijn. Bovendien zijn denkschema’s gekoppeld aan ‘psychische software’, die voor automatisch gedrag zorgen zodra het schema wordt geactiveerd. Met schematherapie kunnen niet langer functionele schema’s in kaart worden gebracht en kan de psychische software worden bijgesteld.

Schematherapie is een integratieve Cognitieve Gedragstherapie, waarbij elementen uit andere vormen van psychotherapie worden gecombineerd, om schema’s waar men last van heeft aan te passen.

Met schematherapie ga je gedragspatronen doorgronden en nieuw gedrag uitproberen. Voorbeelden van schema’s zijn: “uiteindelijk word ik toch verlaten, niemand is te vertrouwen, anderen zijn beter dan ik”.

IMAGINAIRE RESCRIPTING

Vrijwel iedereen heeft het vermogen om situaties, als een soort foto’s of filmpjes, in het eigen hoofd te beleven. Soms bestaan die beelden uit herinneringen aan heftige situaties. Met Imaginaire Rescripting (IR) kan een therapeut helpen om de voorstellingen in je hoofd van een andere inhoud te voorzien. Door je in gedachten (imaginair) voor te stellen dat een gebeurtenis anders gaat verlopen dan je tot nog toe gewend was, biedt dat ook mogelijkheden om je anders te gaan gedragen.
Imaginaire Rescripting wordt ook gebruikt bij het behandelen van psychisch trauma, bijvoorbeeld wanneer EMDR niet voldoende effect heeft.

Bij Vitaalbrein kunnen we Imaginaire Rescripting combineren met real time (live) EEG, waardoor we breinactiviteit op psychofysiologisch niveau kunnen monitoren, terwijl we die zowel psychologisch als psychofysiologisch proberen te beïnvloeden.