COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie, waarbij je leert om situaties anders te zien en er anders mee om te gaan. 
Uitgangspunt is, dat problemen in sterke mate worden beïnvloed en in stand worden gehouden door eigen gedachten en gedrag. CGT is een vorm van gesprekstherapie, met thuis uit te voeren oefeningen en opdrachten. Waarna je het gedrag en de gevoelens waar je last van hebt, anders kunt gaat zien, of anders kunt gaat doen. Omdat het niet de gebeurtenissen zijn, die voor gevoelens en gedrag zorgen, maar hoe jij het ervaart. Als je uitgerust en opgewekt bent, zul je anders – op dezelfde gebeurtenis – reageren 
dan wanneer je moe en boos bent. En als jij je daarvan bewust bent, kun je er rekening mee proberen te houden. 

Cognitieve Gedragstherapie is op dit moment de meest toegepaste behandelvorm. Dat is niet altijd zo geweest. In de vorige eeuw was psychoanalyse het belangrijkst. Toen had men iedere dag een sessie en dat duurde vaak langer dan een jaar. Een gemiddelde behandeling met Cognitieve Gedragstherapie omvat 15 sessies, met een frequentie van één sessie per week. Eén keer per week oefenen is echter niet voldoende. Voor succesvolle behandeling moet je iedere dag ‘huiswerk’ doen.

Bij Vitaalbrein is Cognitieve Gedragstherapie, naast EEG Neurofeedback, de meest toegepaste behandelvorm. Omdat cliënten die voor Vitaalbrein kiezen meestal een complex probleem hebben, zullen we beide behandelvormen vaak combineren.

cognitieve-gedragstherapie