UITGEBREIDE INTAKE

Bij Vitaalbrein start een behandeltraject pas na een zorgvuldige intake. Dit geldt in beginsel voor al onze zorgactiviteiten, zowel voor de eerstelijnszorg (generalistische basis ggz) als voor de overige (langere) zorgtrajecten. Omdat een behandeltraject in de eerstelijns zorg in beginsel niet meer dan 12 sessies omvat, moet de intake hierbij beperkt blijven tot 2 sessies.
Sommige vragen, klachten of problemen zijn echter dermate complex, dat voor een effectieve behandeling meeromvattend onderzoek nodig is. Des temeer als eerdere behandelingen hebben plaatsgevonden die te weinig resultaat hebben gehad. Een uitgebreide intake is meestal ook nodig bij een vermoeden van ADHD, ADD, Autisme Spectrum, waanbeelden en burn-out.

De uitgebreide intake duurt een dagdeel (ochtend of middag) en bestaat in ieder geval uit: uitgebreide vragenlijst, afname EEG, volghouden aandacht test, neuropsychologische test, persoonlijkheidsprofiel. Daarnaast specifieke op aandoening of probleem gerichte testen, zoals Dyslexie, Dyscalculie, Faalangst, Emotionele Intelligentie. PTSS, etc.
Hiervan wordt een uitgebreid rapport opgesteld dat met cliënt wordt besproken, en op basis daarvan kan het behandelplan worden opgesteld.

Bij een vermoeden van ADHD of ADD wordt dus vanuit verschillende invalshoeken gekeken. Hierbij wordt ook daadwerkelijk aan het brein gemeten. Deze aanpak levert veel elkaar aanvullende (of uitsluitende) informatie op. Zo’n brede aanpak wordt internationaal aangemoedigd, maar in Nederland nog weinig toegepast.

De uitgebreide intake kan plaatsvinden als men in beginsel voor behandeling bij Vitaalbrein heeft gekozen. Vitaalbrein doet geen onderzoek zonder behandeling, zoals onderzoek dat louter is bedoeld om bij ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie dispensatie in een onderwijsprogramma te verkrijgen.

De uitgebreide intake kost € 385,- (all-in) en kan niet bij een (aanvullend) verzekering worden gedeclareerd.

tarieven-vergoedingen-uitgebreide-intake-Vitaalbrein-Psychoogie-Neuroregulatie