SCHEMATHERAPIE EN
IMAGINAIRE RESCRIPTING

SCHEMATHERAPIE is een vorm van therapie voor gedrag en gevoelens die steeds maar weer terugkomen, terwijl je heel graag anders zou doen. Een schema bestaat uit opvattingen, emoties en gedrag, over jezelf in relatie tot de omgeving. Bij zo’n schema zit een ‘programma’, dat zich automatisch voltrekt zodra de bij het schema behorende situatie zich voordoet. Met schematherapie ga je gedragspatronen doorgronden en nieuw gedrag uitproberen. Voorbeelden van schema’s zijn: uiteindelijk word ik toch verlaten, niemand is te vertrouwen, anderen zijn beter dan ik. Dergelijke schema’s zijn in de vroegste jeugd gevormd en kunnen levenslang het gedrag blijven beïnvloeden.

Een voorbeeld hiervan is Erna, een veertigjarige hoogopgeleide vrouw, die een paar maanden geleden een nieuwe chef heeft gekregen. Als ze een fout maakt, gaat hij schreeuwen en haar belachelijk maken. Erna slaat dan dicht en zou het liefst weg willen kruipen. Want het doet haar denken aan haar vader, die bij fouten van de kleine Erna ook hard ging schreeuwen en haar krenkte.

IMAGINAIRE RESCRIPTING
Vrijwel iedereen heeft het vermogen om situaties, als een soort foto’s of filmpjes, in het eigen hoofd te beleven. Met Imaginaire Rescripting (IR) kan een therapeut je helpen om die voorstellingen in je hoofd van een andere inhoud te voorzien.
Neem bijvoorbeeld Jan, die als kleine jongen vaak ruzie met vriendjes kreeg en als volwassene nooit langer dan een paar maanden een relatie had. Door Imaginaire Rescripting veranderde het beeld in zijn hoofd en zag hij zichzelf ook in vriendschappen. Door je in te beelden dat een gebeurtenis anders verloopt, kun je die gebeurtenis ook anders gaan beleven.
Imaginaire Rescripting wordt ook gebruikt ingeval EMDR niet voldoende effect heeft.

Vitaalbrein combineert Imaginaire Rescripting met real time EEG, waardoor we breinactiviteit op psychofysiologisch niveau kunnen monitoren, terwijl we die psychologisch proberen te beïnvloeden.