EEG EN NEUROREGULATIE

Het EEG is een reeds honderd jaar bestaande techniek. Met een op het hoofd geplaatste polocap, waarin sensoren (elektroden) zitten, kunnen we de elektrische activiteit van het brein zichtbaar maken. Zo’n hersenfilmpje, of hersenscan, is qua methode vergelijkbaar met een ECG (hartfilmpje).

Bij Vitaalbrein zijn we geschoold in het afnemen, analyseren en interpreteren van EEG’s. Zo’n bewerkt EEG wordt QEEG genoemd. Het QEEG biedt unieke aanvullende informatie, die kan helpen om een juiste ‘diagnose’ te stellen en de meest geschikte behandeling te bepalen. Bij Vitaalbrein maken we dan ook vaak gebruik van het QEEG. Met neuroimaging (plaatjes) kunnen we zelfs real time, dus ‘life’, zien hoe het brein op een behandeling reageert.

Bekijk hier een voorbeeld van real time breinactiviteit.

Wat we willen, denken, voelen en doen, wordt door ons brein bepaald. Bij sommige mensen is het brein langdurig over-actief (hyper), of onder-actief (hypo). Dat kan respectievelijk leiden tot angst, depressiviteit, impulsiviteit, of gebrek aan motivatie.
Neuroregulatie is een behandelmethode waarbij het brein wordt gestimuleerd, of geremd. Vitaalbrein maakt hiervoor gebruik van EEG Neurofeedback, HRV en Fotobiomodulatie.

EEG Neurofeedback is een trainingsmethode waarbij het brein wordt gestimuleerd om met feedback (terugkoppeling) voor duurzame veranderingen in de neuronale (hersen) activiteit te zorgen. Neurofeedback is dus een methode om hyper- of hypo-activiteit te doorbreken.

EEG Neurofeedback is een behandelmethode voor klachten die samengaan met afwijkende hersenactiviteit, zoals bij AD(H)D, burnout en trauma. EEG Neurofeedback is een evidence based behandelmethode met medium effectgrootte voor het behandelen van ADD.  Vitaalbrein kan EEG Neurofeedback benutten om effecten van Cognitieve Gedragstherapie, visualisatie, Imaginaire Rescripting, Virtual Reality en EMDR te versterken.

Bij Vitaalbrein kan EEG Neurofeedback worden ingezet bij:

ADHD kenmerkt zich door: gebrekkige aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit.

ADD is een vorm van ADHD waarbij hyperactiviteit vooral in het hoofd zit.
Hoewel ADHD en ADD meer bij jongeren voorkomt, kunnen volwassenen er ook last van hebben, met name na spannende situaties op het werk, of bij relatieproblemen. Vrouwen kunnen in de periode voor hun menstruatie last krijgen van ADHD-achtig gedrag  en hevige stemmingswisselingen. Vanaf een jaar of tien voor, en tijdens, de overgang kunnen deze verschijnselen zich ook voordoen.

Onderzoek naar de effectgrootte van EEG Neurofeedback heeft aangetoond, dat die bij ADHD overeenkomt met die van doorsnee psychologische interventies. Volgens sommige onderzoeken heeft Neurofeedback weliswaar geen effect, maar bij nadere beschouwing blijken deze onderzoeken niet goed te zijn uitgevoerd. Als je de bloeddruk wilt meten, moet je immers ook het juiste instrument op de juiste plaats gebruiken.

Als Neurofeedback ‘aanslaat’, blijkt het effect langblijvend – en soms zelfs genezend.
Dat is dus anders dan bij medicatie. Want medicatie heeft bij ADHD en ADD alleen effect zolang ze wordt gebruikt.

Het effect van EEG Neurofeedback kan worden vergroot met Cognitieve Gedragstherapie.
Volgens de huidige richtlijnen is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de aanbevolen behandeling bij ADHD en ADD, zo nodig gecombineerd met medicatie.
Ingeval medicatie niet voldoende effectief is, of niet (langer) gewenst is, kan Neurofeedback een goed alternatief zijn.

Bij lichamelijke hyperactiviteit is medicatie het meest effectief en bij ADD is medicatie doorgaans het minst effectief.

EEG-Neuroregulatie

Zie voor meer informatie over Neurofeedback:
Wetenschappelijk artikel over neurofeedback door D.C. Hammond in Journal of Neurotherapy 2011 (in het Engels)
download hier

Wetenschappelijk artikel over neurofeedback bij ADHD in De Psycholoog van juni 2014 (in het Nederlands)
download hier

Recent verschenen Nederlands boek over neurofeedback bij ADHD
lees hier