HET PRINCIPE VAN NEUROFEEDBACK


De werking van Neurofeedback wordt toegeschreven aan 'conditionering', leren door te herhalen, met steeds hogere eisen, in combinatie met het belonen van wat goed gaat, van specifieke delen van de hersenen.

Hersenen bepalen ons denken, voelen, doen en laten.
Hersenactiviteit ontstaat als zenuwcellen (neuronen) in actie komen
voor het opslaan, opzoeken en verwerken van gegevens. Dan verbruiken ze glucose en zuurstof. En produceren ze elektrische activiteit (die met een EEG kan worden waargenomen). Als meer neuronen tegelijkertijd in actie komen, zien we meer hersenactiviteit. Als minder neuronen actief zijn, zien we minder hersenactiviteit.
Door een EEG te vergelijken, met het EEG van gezonde mensen en met het EEG van mensen met specifieke klachten, kan worden nagegaan of de klachten overeenkomen met een bepaald soort hersenactiviteit.

Diagnostiek
Op basis van een eerste vermoeden (de werkhypothese), analyse van
het EEG, psychologisch onderzoek en een diagnostisch interview,
kan de behandelaar de diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Vitaalbrein doet dit op wetenschappelijk verantwoorde wijze (evidence based). Daarom kan een behandeling pas starten als de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek bekend zijn. Als hieruit blijkt, dat de kans op succesvolle behandeling groot genoeg lijkt, kan die beginnen.

Het diagnostisch onderzoek naar ADHD en ADD bestaat bijvoorbeeld uit:
•   symptoom vragenlijst
•   diagnostisch interview
•   neuro psychologische test
•   opstellen van persoonlijkheidsprofiel
•   afname 19-kanaals EEG
•   analyse van het EEG
•   schriftelijk rapport
•   gesprek met psycholoog
•   deskundig advies

Zonodig kan het onderzoek direct of later worden aangevuld met:
•   dyslexie screening
•   dyscalculie screening
•   screening op faalangst en motivatie
•   screening op burn-out
•   uitgebreid persoonlijkheidsprofiel
•   intelligentietest (IQ)
•   uitgebreide ERP-analyse

Samen met u (en/of uw kind) worden de resultaten van het onderzoek besproken. Daarbij komt aan de orde wat gewenst en mogelijk is. Op basis daarvan wordt een verantwoord behandelplan opgesteld.

Sessies
Een sessie duurt 55 minuten en daarvan is ongeveer de helft Neurofeedback. Tijdens een sessie zit men achter een beeldscherm,
met sensoren op het hoofd. Die sensoren meten de hersenactiviteit, die razendsnel door de computer wordt verwerkt en als 'feedback' (in beeld en geluid) wordt teruggekoppeld.
De therapeut bepaalt welke hersenactiviteit moet worden verminderd, of versterkt, en geeft daarvoor opdrachten en steeds weer ‘feedback’. Door de vele herhalingen en de grote snelheid waarmee dit gebeurt, leert het brein wat het (anders) moet doen.

Telkens als de elektrische activiteit van het brein een ingestelde drempel-waarde haalt, wordt feedback gegeven. De feedback kan bestaan uit beeld, geuid, trilling, of combinatie daarvan. Dankzij zeer geavanceerde software is het zelfs mogelijk om 'live' in het brein te kijken; sneller dan met een fMRI scan mogelijk is.
Neurofeedback werkt deels zonder dat men daarvoor bewust iets hoeft te doen. Bij Vitaalbrein wordt echter ook aandacht besteed aan het 'bewust worden' van gewenste breinsituaties, en die bewust leren oproepen.

Na 10 sessies worden vaak de eerste effecten waargenomen.
Bij AD(H)D zijn gemiddeld 40 sessies nodig om het effect te laten beklijven. De behandeling is het meest effectief, als dan 2x per week wordt getraind, en Neurofeedback met gedraggerichte therapie en hartcoherentie training wordt gecombineerd. Bij een erkende behandelaar is dat volkomen veilig. De effecten zijn lang blijvend,
zonder negatieve bijwerkingen - die bij medicatie vaak voorkomen.

Wetenschap
Naar de effecten van Neurofeedback is veel onderzoek gedaan. Neurofeedback is bewezen effectief bij ADHD, slaapproblemen en epilepsie. Naar de werking bij andere klachten is meer onderzoek gewenst. Als een behandeling met Neurofeedback effectief is, blijft het resultaat in stand nadat de behandeling is afgerond.
In dat opzicht verschilt de werking van Neurofeedback in belangrijke mate met die van medicatie; medicatie is bij ADHD voornamelijk effectief zolang ze wordt gebruikt.

Links
Wetenschappelijk artikel over neurofeedback door D.C. Hammond in Journal of Neurotherapy 2011 (in het Engels)
download hier

Wetenschappelijk artikel over neurofeedback bij ADHD in De Psycholoog van juni 2014 (in het Nederlands)
download hier

Recent verschenen Nederlands boek over neurofeedback bij ADHD
lees hier