REGISTRATIES

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP):
Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Psycholoog Arbeid en Organisatie
Neurofeedbackpsycholoog
registratienummer 209785
Registered EuroPsy Psychologist
registratienummer NL-008422-201411

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):
Master-Psycholoog SKJ
registratienummer 130001136

Vereniging voor Gedrags- en
Cognitieve Therapieën (VGCt)
Cognitief Gedragstherapeut
registratienummer 308009

Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG):
Psycholoog complementaire en integrale geneeskunde
registratienummer 6982

Koepelorganisatie Complementaire Zorg RBCZ:
Kwaliteitsborging
registatienummer 809809R

Biofeedback Certification International Alliance (BCIA):
Board Certified in Neurofeedback Fellow
registratienummer E5275