ARBEID EN GEZONDHEID /
BEDRIJFSPSYCHOLOOG

Een Psycholoog Arbeid en Gezondheid wordt ook wel ‘Bedrijfspsycholoog’ genoemd.
De bedrijfspsycholoog van Vitaalbrein heeft ruime kennis van werk, organisatie en gezondheid. Als eindverantwoordelijk leidinggevende heeft hij bij verschillende organisaties zelf ‘met de poten in de modder gestaan’. Daardoor heeft hij ook ruime ervaring met management en organisatie.

De bedrijfspsycholoog is beschikbaar voor de aanpak van werk-gerelateerde psychische problemen, alsmede voor het verbeteren van werkinhoud en werksituaties. Deze zorg wordt niet vergoed door de generalistische basis ggz, maar vaak wel door een aanvullende verzekering. Daarnaast kan de werkgever de kosten vergoeden en fiscaal verrekenen; en dat kun je als zzp-er ook doen.

Waarvoor u bij de bedrijfspsycholoog van Vitaalbrein terecht kunt: