WIJ


DRS. D.R. VAN KOOTEN, BCN (Dick, 1951)
directeur van Vitaalbrein en registerpsycholoog NIP, gespecialiseerd
in Arbeid, Organisatie en Gezondheid, en Neurofeedbackpsycholoog NIP.

Als neurofeedbackpsycholoog behandelt hij vooral aandacht- en concentratieproblemen (waaronder ADHD en ADD) bij kinderen,
maar ook steeds vaker bij volwassenen.
Als bedrijfspsycholoog en gezondheidspsycholoog voor bedrijven begeleidt hij werknemers die met burn-out zijn uitgevallen, of andere
werk gerelateerde problemen hebben.
Hij helpt bij het verbeteren van bedrijfsstrategie en het beter benutten van talenten. Voor meer omzet, meer betrokkenheid en meer werkplezier. Opdat werknemers (maar ook leidinggevenden) duurzaam inzetbaar zijn
en geen stress-gerelateerde klachten krijgen. Waardoor mensen en organisatie bijna als vanzelf beter presteren. Te beginnen bij de directeur.
Hij is ook toezichthouder en in zijn vrije tijd bestuurder, onbezoldigd coach van jonge ondernemers (bij Qredits microfinanciering) en amateurviolist. Zijn cliënten zijn van 8 tot 80 jaar oud, want hij houdt van afwisseling.

Als ervaren bedrijfspsycholoog en gezondheidspsycholoog voor bedrijven, organisatie adviseur en manager die zelf  'met zijn poten in
de klei heeft gestaan',  kan hij directeuren in het MKB op een breed vlak bijstaan.
Dick van Kooten heeft een brede opleiding en ruime ervaring in het optimaal benutten van de mogelijkheden van mens en organisatie.
Hij betaalde zijn universitaire studie met het geven van zwemlessen
(als volledig bevoegd zwemonderwijzer), studeerde arbeid- en organisatie psychologie, ontwikkelingspsychologie en ziekenhuis wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, en ging hij aan het werk
als organisatie adviseur. Aan Bradford University Management School bekwaamde hij zich in marketing en algemeen management. Daarna was hij geruime tijd (eindverantwoordelijk) manager bij organisaties. Daarnaast was hij parttime docent in het hbo en executive coach.

Als kind heeft Van Kooten 2 echtscheidingen meegemaakt. Daardoor weet hij hoe motiverend en demotiverend dat kan zijn. Op de middelbare school mocht hij ervaren hoe frustrerend het is, door gebrek aan motivatie niet langer het beste jongetje van de klas te zijn, te blijven zitten en van school gestuurd te worden. Toen Van Kooten bij ondernemingsfusie zelf overbodig bleek, heeft hij een onderneming in thuiszorg en psychologisch adviesbureau opgericht. Wat daarbij fout ging, was een pijnlijke les, maar ook een zeer leerzame ervaring. Toen hij daarover nogal somber was, attendeerde zijn vrouw hem op mogelijkheden van Neurofeedback. Omdat hij er nogal sceptisch tegenover stond, verdiepte hij zich erin. Hij behaalde de internationale registratie 'Board Certified in Neurofeedback' bij de in de USA gevestigde BCIA, specialiseerde zich als Neurofeedback psycholoog NIP en deed aanvullende opleidingen bij autoriteiten als Jay Gunkelman, Juri Kropotov en Martijn Arns.

Dick van Kooten weet dus uit eigen ervaring, hoe het is om wat je lief en vertrouwd is, te verliezen. Dat helpt bij het begeleiden van cliŽnten.
Van Kooten weet ook hoe het is, om een eigen onderneming te hebben.
Hij heeft - tegen wil en dank - ook ervaring met het aanpakken van fraude.
Dick van Kooten vindt dat een goed bestuur (of directie) een goede Raad van Toezicht (of Raad van Commissarissen) nodig heeft. Daarom heeft hij bij het NCD (Vereniging voor Commissarissen en Directeuren) hiervoor in 2015 een gedegen opleiding gevolgd: Governance Essentials.

Van Kooten is getrouwd met een psychotherapeute, en ze hebben een zoon die studeert. In zijn vrije tijd houdt hij van vioolspelen, koken
en actief bijdragen aan goed bestuur. Daarom coacht hij als vrijwilliger jonge ondernemers bij Qredits en vervult hij meerdere onbezolgde functies bij het Nederlands Instituut van Psychologen, waaronder landelijk voorzitter van de Sectie Neurofeedback, lid Audit Commissie,
Lid Ledenraad en lid Bestuurscommissie Registraties.
Eerder was hij voorzitter van Junior Kamer Utrecht, penningmeester van de lustrumcommissie van de Gooilandschool, voorzitter van het Rode Kruis in het Gooi en lid van het bestuur van het Goois Jeugd Orkest.